Share

Музей “Възраждане и Учредително събрание”1

Музеят “Възраждане и Учредително събрание” се намира в севeрната част на площад “Съединение” в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак. Този архитектурен паметник е изграден през 1872 г. от големия възрожденски строител майстор Колю Фичето. През 1985 г. е завършена адаптацията на сградата с оглед предназначението и за музей. Експозицията е разгъната на три от етажите.На първия етаж са представени паметници илюстриращи развитието на християнското изкуство през периода на османското владичество.

В останалата част на залата е представено икономическото развитие на Търново и региона през епохата на Възраждането. Показани са предмети и документи, свързани със 17 от практикуваните в града 22 занаята.

muzei29-vyz
На втория етаж, чрез веществен и документален материал са представени етапите и най-важните моменти от национално-освободителната борба на населението от Търновския край през епохата на османското владичество – хайдушко движение, Първо и Второ Търновски въстания, Велчова завера, Хаджиставрева буна, въстание на капитан дядо Никола, действията на четите на Филип Тотю, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Априлското въстание, Руско-турската война от 1877–1878 г.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Велико Търново
Музей “Затвор”

Затворът музей се намира южно от изградения през 1872 г. от майстор Колю Фичето конак, в който сега се помещава...

Затвори