Share

Старопрестолна гимназия по икономикаzanas1

Старопрестолна гимназия по икономика е създадена през 1919 г., след постъпки на Настоятелството на Търновското търговско-индустриално дружество пред Варненската търговско-индустриална камара. Постигнатите добри резултати стават причина на основание  Закона за търговското образование, да се разреши създаване на Училище за търговия и кооперативно дело в гр. Велико Търново. През 1935 г. училището се премества в настоящата сграда, която е доизграждана на няколко етапа.

От учебната 2003/04 година, със заповед № РД – 09 -332/07.04.2003 г. на МОН училището е преименувано  от техникум  по икономика в Старопрестолна гимназия по икономика. Традиция за училището е богатата и разнообразна извънкласна дейност – кръжоци, музика, хор, танцова трупа, драматичен състав, спортна дейност.
Гимназията вече девето десетилетие създава отлични специалисти в областта на икономиката, за региона, страната и Европейския трудов пазар. Училището подготвя специалисти, достойни за предизвикателствата на новото време, като разполага със 17 класни стаи и добре оборудвани кабинети (физика, химия и компютърни науки).

Адрес и контакти:
5000 В. Търново,
ул. “Панарет Рашев ” № 24
Тел: 062/62 05 87, 062/65 31 64
e-mail: itvt@hotmail.com

www.sgi.net-bg.info

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Учебни заведения
Хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий”

Гимназията е специализирана в областта на хуманитарните науки. Адрес и контакти: 5000 Велико Търново, ул. “М. Кефалов” № 2 тел.:…

Затвори