Share

Филиал на Медицински университет – Варна във Велико Търново111
filial veliko tarnovo2

Филиалът на Медицински университет – Варна в град Велико Търново е разкрит през 2015 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник  бр. 53 от 14.07.2015 г.

Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Предвиденият годишен прием на студенти за Филиал – Велико Търново е 20 медицински сестри и 20 акушерки. Обучението във Филиала стартира от учебната 2015/2016 година и се провежда в сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, (ул. „Михаил Кефалов”  № 2).

 

filial veliko tarnovo1

 

Информация за студенти

Информация на:  www.mu-varna.bg, както и на тел: 0889 909 987, e-mail: mu-tarnovo@mu-varna.bg

 

Директор филиал

Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс.  

Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg

GSM: 0887 627 789

тел: 062/69-00-24

Зам. Директор, Филиал

Даниела Събева Тасева

E-mail:daniela.taseva@mu-varna.bg

GSM: 0889 90 99 87

тел: 062/69-00-23

Организатор учебна дейност

Катя Василева Лазарова-Николова
GSM: 0889 90 99 87
тел: 062/69-00-23

E-mail: katya.vasileva@mu-varna.bg

Технически организатор

Петър Георгиев Василев
GSM: 0884 75-42-45
E-mail: petar.vasilev@mu-varna.bg

Организатор – библиотекар

Светла Иванова Дончева

тел:062/69-00-23
E-mail: svetla.doncheva@mu-varna.bg
 –
 

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Учебни заведения
Национален военен университет “Васил Левски”

Националният военен университет “Васил Левски” води началото си от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн....

Затвори