Share

Американски колеж “Аркус”pic

Американският колеж “Аркус” е основан през 2003 г. във Велико Търново. Частното училище предлага висококачествено, модерно и международно признато образование, което отговаря на нуждите на всички ученици без значение от раса, пол, религиозна принадлежност или етнос.

Работим за изграждането на чувство за толерантност и непредубеденост; насърчаваме любознателността на ума, увереността и самодисциплината; демонстрираме отговорно отношение към училищната общност и възпитаваме у нашите ученици съзнанието, че  имат възможностите да развиват света около себе. Затова броят на учениците в класовете е малък, уроците се водят от квалифицирани професионалисти по добре балансирана програма, обединяваща националните образователни изисквания с международни стандарти в образованието.

В подкрепа на академичното развитие на учениците Колежът има и голямо разнообразие от извънкласни форми на обучение.

Крайната ни цел е завършилите ученици да успеят да направят света наоколо по-добър, така както се стремят да развиват и собствените си способности. Знанията, уменията и ценностите за това те натрупват по време на обучението си при нас.

5dat

3dat

Адрес и контакти:
Велико Търново,
ул. “Драгоман” 16.
тел.: 062 619 959, 062 619 966, 062 619 967
e-mail: info@ac-arcus.com
www.ac-arcus.com

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Учебни заведения
Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”

През 1958 година във Велико Търново е открита Трета смесена гимназия, която постепенно прераства в Езикова с преподаване на руски...

Затвори