Институции

424px-veliko-tarnovo-coat-of-armssvg2

Община:

Кмет: инж. Даниел Панов

Адрес: 5000, Велико Търново,
пл. „Майка България“ 2, п.к. 54
тел.: 062 619304,
факс: 062 627997
е-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com
www.veliko-turnovo.bg,
www.veliko-turnovo.bg/obs (Общински съвет)

Областна администрация:

Областен управител: Ивайло Здравков

Адрес: 5000 Велико Търново,
пл. “Център” 2, п.к. 443
тел./Факс: 062 600464, 062 600839
Е-mail: governor@vt.e-gov.bg

Областна дирекция МВР:

Директор: Димитър Машов

Адрес: 5000, Велико Търново,
ул.”Бачо Киро” 7
Централа: тел. 062 662662, факс 062 662233,
Пресцентър: тел. 062 662281
E-mail: elpost@rdvrvt.org
www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Окръжен съд:

Адрес: 5000, Велико Търново,
ул. “Васил Левски” 16,
тел.: 062 603079
факс: 062 620086
www.vt.court-bg.org

Районна здравноосигурителна каса:

Директор: д-р Галина Василева

Адрес: 5000, Велико Търново,
ул. “Ивайло” 2
тел.: 062 611252
e-mail: tarnovo@nhif.bg
www.veliko-tarnovo.nhif.bg

Регионално управление на образованието:

Началник: инж. Розалия Личева

Адрес: 5002, Велико Търново,
ул. ”Арх. Георги Козаров” № 1, п.к. 52
тел.: 062 616314
факс: 062 628037
http://riovt.org  

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД