Share

Всички деца в Община Велико Търново имат места в детските градини

четвъртък, 13 сеп., 2012, 14:54ч.


Всички деца в Община Велико Търново имат места в детските градини, съобщиха от общината. Детските градини на нейната територия са:

– 13 в град Велико Търново с 66 групи

– 10 извън града с 16 групи

• Посещаемостта за периода януари – юли 2012 год. е 8 664 деца за В.Търново,

което прави на месец по 1 238 деца и съответно по 19 деца в група.

• За детските градини извън града – посещаемостта за същия период е 1 216 деца,

на месец по 76 деца и съответно по 11 деца в група.

• За всички детски градини – посещаемост 9 880 деца посещаемост за седем

месеца , на месец по 1 411 деца , в група по 17 деца.

Записаните деца за същия период са 2 396, което означава 60 % средна месечна

посещаемост на децата /1411 деца месечно посещавали отнесени към 2396 деца

записани/

Съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,

детските градини и обслужващите звена минималния норматив на децата в група е 12, а максималния 22.

Записаните деца за новата учебна 2012/2013 година към 01.09.2012 са 2 440

деца и в момента се изготвя окончателния Списък Образец 2 (има записани деца в две и

повече градини и такива, които са постъпили в предучилищните групи в училище)

Анализ:

1. Съобразяването с желанията на родителите води до струпване на деца в централните

детски градини

2. Имаме норматив от свободни места в детската градини „Св. св.Кирил и Методий”/ до

ВТУ /, ОДЗ „Рада войвода” кв. Чолаковци

3. Имаме записани деца от селищата извън В. Търново, където има свободни места, в

детските градини във В. Търново /волята на родителите/

4. Има посещаемост под нормативно разписаната в селищата извън града и в

нарушение на Наредба № 7 поддържаме целодневни групи .

5. Всички детски градини имат осигурени детски учителки, които работят като

заместници при ползване на различни видове отпуски от титулярите.

В заключение :

1. В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НЯМА НЕПРИЕТИ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ.

2. ОТ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА ИМАМЕ РАЗКРИТИ 2 НОВИ ГРУПИ – В ДЕТСКАТА ГРАДИНА „СЛЪНЧЕВ ДОМ” И В ЦДГ „ПЛАМЪЧЕ” ГР. ДЕБЕЛЕЦ.

3. ОТ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ 2 НОВИ ГРУПИ В ЦДГ „ЗДРАВЕЦ”

4. ОТ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ ДВЕ БРОЙКИ ЗА ПСИХОЛОЗИ, КОЕТО ИЗИСКВАНЕ Е ЗАЛОЖЕНО И В БЪДЕЩИЯ ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

5. ВЪВ ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОЕТАПНО СЕ ПОДМЕНЯ ЛЕГЛОВАТА БАЗА С НОВА И ФУНКЦИОНАЛНА.

6. ВЪВ ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ СЕ ИЗГОТВЯ РЕГИСТЪР С НАЛИЧНИТЕ СПОРТНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ ТАКИВА.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Великотърновски апелативен съд прекрати производството по делото Рашев-Абаджиева

Великотърновски апелативен съд, с определение от 12.09.2012г., прекратява производството по ВНОХД 158/2012, по което подсъдими са Румен Рашев и Елена...

Затвори