Share

Проектът “Община Горна Оряховица работи за общество с “нулеви отпадъци” ще бъде представен пред обществеността

сряда, 14 апр., 2021, 12:00ч.


img_1618382085

Община Горна Оряховица организира встъпителна пресконференция за представяне на проект BG16М1OP002-2.009-0045-C01 „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци”. Публичното събитие ще се проведе на 22.04.2021г.(четвъртък) от 11.00 часа в Зала №1 на Община Горна Оряховица. На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта.

Проектът „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци” е финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритет ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 15.09.2020г. между Министерство на околната среда и водите и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Събитието ще бъде проведено при спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Ковид-19.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автодиагностика във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
67 нови случая и седем починали в региона

За периода 31.03.2021 - 13.04.2021 г. за област Велико Търново е отчетена 14-дневна заболяемост от 423,5 на 100 хил. души...

Затвори