Share

Отчет за дейността си през първата година от своя мандат направи ръководството на Община Свищов

сряда, 30 Ное., 2016, 18:20ч.


2

На 29.11.2016 г. от 17.30 часа в Зала №1 на Община Свищов кметът на общината Генчо Генчев направи пред свищовската общественост доклад за свършената работа през първата година от своя мандат. В рамките на разширеното заседание на Обществения консултативен съвет бяха поканени да присъстват директори на дирекции от общинска администрация, кметове на кметства, общински съветници, директори на детски градини и училища в община Свищов, представители на културни и социални институции, на бизнеса, на неправителствени организации, граждани и медии. На срещата, заедно с кмета, от ръководството присъстваха председателят на ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов и зам.-кметовете Анелия Димитрова, Бедри Алиев, инж. Пламен Петков и Борислав Замфиров.

След като направи подробен отчет за първата година от своя мандат, кметът Генчев презентира изработените от настоящото ръководство на Общината и входирани в съответните ведомства проекти. За всеки отделен проект имаше кратка информация за програмата, средствата, ефективността и до какъв етап е неговото развитие. В годишния отчет бяха заложени акценти върху приоритетните дейности, във всички сфери на развитието в община Свищов. Те бяха изложени в следния ред:

Дейности за стимулиране на местния бизнес и първи резултати на община Свищов за привличане на чуждестранен инвеститор – „TAUMEDIT” – Германия. Приоритетни дейности в: земеделието, транспорта, в сферата на услугите, във финансовото управление, развитие на човешките ресурси, в градоустройството, дейности за повишаване на заетостта, дейности в здравеопазването и образованието, в социалната сфера, в екологията, в туризма, културата и културните събития отбелязани през годината, приоритетни дейности в спорта,  дейности за осигуряване на обществен ред и сигурност, за развитие на младежките дейности, за успешно реализиране на европейски проекти, за развитие на електронното управление, както и предстоящите дейности, залегнати в плана за развитие на Община Свищов.

Годишният отчет на кмета Генчев завърши с думите: „През 2017 година приоритетно ще работим за успешното реализиране на одобрените вече проекти и използване на всички нови възможности за привличане на финансови ресурси в Община Свищов по оперативни програми и финансови инструменти от ЕС. Предстоят нови схеми и по Програма за трансгранично сътрудничество „Interrеg V-А Romania-Bulgaria“, където също ще кандидатстваме с проектни предложения за подобряване на жизнената среда в Община Свищов.”

Кметът увери, че ще продължи да работи за равнопоставеност на града и населените места, а кметовете на с. Овча могила и с. Вардим потвърдиха, че това вече се усеща от жителите по селата. Възможностите, които се предоставят за развитието на селските райони, благодарение на учредения МИГ с община Ценово, са отдавна бленуван момент и с радост ще се възползват от свежи средства за развитие и облагородяване на населените места.

В залата присъстваха много жители на общината, които като будни граждани зададоха въпроси свързани с екологията, бездомните кучета, бъдещето на ВиК Свищов и общинската болница, образователната стратегия на Общината, инвестиционната политика и вътрешна икономика. Ръководството на Община Свищов, в лицето на кмета, ресорните зам.-кметове и председателят на ОбС – Свищов, отговориха на поставените запитвания и благодариха на присъстващите за отговорната гражданска позиция, която проявяват.

Поради невъзможността на много хора да присъстват на годишния отчет, ръководството на Община Свищов отпечата и разпространи безплатно книжки, с отчета за извършената дейност през изминалата година, които ще са достъпни за широката общественост.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
В. Търново е сред осемте града с най-бързо възстановяване от кризата

Велико Търново е сред осемте града в България, които се възстановяват най-бързо от икономическата криза. Това е заключението в изследването...

Затвори