Share

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

понеделник, 3 авг., 2020, 11:35ч.


obshtinavt

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На 15 юли 2020 год. е подписан Административен договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика. Контрактът е за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0018-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0018-C01 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд.
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 941 359,37  лева, 85% от които (800 155,46 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15% (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране.

Изпълнението на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ стартира от 01.08.2020 година и е със срок от 24 месеца.
В изпълнение на заложените цели ще бъде създаден „Комплекс от социални услуги за деца“, чрез разкриването на две нови социални услуги:
“Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства”, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги;
„Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.

В обхвата на целевите групи по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ попадат:
деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания;
деца, настанени в ЦНСТ, деца в риск от общността, включително деца с увреждания, от 15 до 18 години;
родители и/или близки на деца с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации;
родители и/или близки на деца в риск, които се нуждаят от консултации;
служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Възрастна жена загина при пожар

Възрастна жена от В. Търново е загинала при пожар в дома си. Сигнал за случая е получен тази сутрин около...

Затвори