Share

Община В. Търново запазва подобрения си кредитен рейтинг въпреки пандемията

сряда, 19 май, 2021, 12:27ч.


obshtinavt

Община Велико Търново запазва подобрения си кредитен рейтинг и стабилната перспектива. На фона на пандемията от Covid-19 и неблагоприятните последици оценката е показателна за доброто и балансирано финансово управление.

Кредитният рейтинг на общината е BBВ-, а перспективата е оценена като стабилна.

През 2020г. Община Велико Търново продължава да се характеризира с положителен оперативен резултат. Инвестиционният резултат е също положителен. Размерът на стратегическите и с дългосрочна полза капиталови разходи, реализирани от общината през 2020г., възлиза на 9,1 млн. лв., което е най-високата им стойност за последните пет години и представлява годишен ръст от 4.5%. Това се посочва в изследването на Българската агенция за кредитен рейтинг, което е в основата на потвърдения кредитен рейтинг.

Независимото проучване и оценка са фактори, насърчаващи инвестициите, което е особено важно в процеса на икономическо възстановяване след пандемията.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Общините в област В. Търново са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки

  Какво е новото? В Закона за управление на отпадъците се въведе изискване Кметовете на Общините в Област Велико Търново...

Затвори