Share

Министерството на регионалното развитие и благоустройство отпусна 5 млн.лв. за благоустрояване на градска среда в Свищов

петък, 11 Ное., 2016, 14:45ч.


dsci1259

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 5 040 204, 64 лв. за реализирането на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.

Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.

Проектът за ул. “Черни връх”/ ж.к. “Младост” обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв.м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с обща площ 28 005 кв.м. и обособени в четири подобекта.

Инвестиционният проект предвижда:

•              рехабилитация на улични и тротоарни настилки;

•              осигуряване на места за паркиране;

•              подмяна на алейните и пешеходни настилки;

•              обособяване на кътове за отдих;

•              подмяна нa елементите на градското обзавеждане – пейки, кошчета, беседки, и др.;

•              изграждане на детски площадки, комбинирани за възрастови групи от 0-3 и 3-12 год.;

•              създаване на условия за активен отдих, чрез изграждане на фитнес площадки на открито;

•              реконструкция на зелени площи и създаване на нови зелени площи;

•              ремонт и реконструкция на съществуващата отводнителна система в зоните за отдих;

•              подмяна на осветителните тела.

Територията на парк “Радост” е подходяща за развитието на различни по функция зони, свързани с отдиха на открито, игри, спорт, развлечения и социални контакти. Инвестиционният проект предвижда обособяване на:

•              Комбинирана детска площадка за възрастови групи от 0 – 3 г. и от 3 – 12 г. и полагане се еластична подова настилка;

•              Площадка за фитнес на открито;

•              Площадка за игра на тенис на маса с две маси;

•              Две зони за покрити беседки;

•              Монтиране на слънчев часовник в кръглата зелена площ, с цел ограничаване на преминаването през тази зелена зона;

•              Обособяване на кътове за отдих и почивка на местната общност.

Проектът е със срок 24 месеца и включва следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта. Изпълнението му ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска среда, обуславяща перспективите му за развитие и подобряване на жизнената среда, което повишава и неговата комплексна атрактивност.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Във В. Търново ще изследват безплатно кръвната захар

Във Велико Търново ще изследват безплатно кръвната захар в понеделник. Акцията е по повод Световния ден за борба с диабета...

Затвори