Share

Концесионерът не се е отказал да удължи пистата и да модернизира Летището в Горна Оряховица

петък, 1 Дек., 2023, 11:17ч.


3(8)

„Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД планува да инвестира 13,3 млн. лв. през 2024 г.

Инвестиционна програма в размер на 13, 3 млн. лв. за 2024 г. е представил концесионерът на Летището в Горна Оряховица. За това информира министърът на транспорта Георги Гвоздейков в отговор на парламентарен въпрос, зададен от народния представител от ГЕРБ-СДС от Великотърновския регион Димитър Николов. Николов попита ресорния министър в какъв обем са изпълнени инвестиционните ангажименти на концесионера и какви са намеренията му за бъдещето на Летището.

Концесионерът „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД предвижда през 2024 г. посочените 13,3 млн. лв. да бъдат разходвани в 4 направления – за изграждане на периметров път на Летището, за изграждане на нова аеронавигационна светлинна система, за купуване, доставка, инсталиране и обучение на системи и съоръжения за авиационна сигурност и за удължаване на пистата за излитане и кацане.

Когато бъде удължена, Летището в Горна Оряховица ще стане третото в страната с 3-километрова писта за излитане и кацане редом с тези в София и Бургас.

Видно е, че концесионерът не се е отказал от инвестиционното си намерение за удължаване на пистата, което е предвидено за изпълнение през следващата година, посочва Гвоздейков.

С тези думи министърът коментира и медийни публикации, според които пистата няма да бъде удължена. Факт е, че на 13 октомври 2023 г. „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД поиска преписката по ОВОС във връзка с удължаваенто, внесена в РИОСВ във Велико Търново, да бъде временно прекратена. Концесионерът мотивира искането си със започване на процедура за изграждане на системи и съоръжения за сигурност. Целта на концесионера бе спазване на сроковете по изпълнение на Годишната инвестиционна програма за 2023 г. – нормативно нова процедура не може да започне при незавършена такава.

Ремонтът, рехабилитацията и удължаването на пистата са част от Генералния план за развитието на Летището, процесът по представянето на който приключи успешно през 2017 г. За Генералния план концесионерът изготви екологична оценка и изработи екологична програма, като и двете бяха одобрени от РИОСВ във Велико Търново.

На следващ етап, съгласно договора за концесия, бе изготвен Специализиран подробен устройствен план, който влезе в сила на 21 август 2018 г. Въз основа на него бе издадена виза за проектиране – задължително условие за възлагане от страна на концесионера на изработването на технически и работни проекти по инвестиционните направления. До края на 2019 г. те са изработени и съгласувани и „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД започна подготовката за изпълнението им. Докато текат всички тези дейности, концесионерът поддържа необходимото ниво на експлоатационна годност на Летището.

Пандемията от коронавирус обаче и тежкият удар, който тя нанесе на авиационната индустрия, принуждава концесионера да пренареди приоритетите си. Направен е анализ на Генералния план, който показва, че концепцията за развитие е адекватна дългосрочно, но се налага промяна в краткосрочните предвиждания и в последователността на изпълнение на заложените инвестиции.

Към онзи момент тенденцията е авиокомпаниите да приземяват флота от по-големи самолети и да предпочитат средни и малки. Така промените, продиктувани от COVID-19, правят инвестициите в удължаване на пистата за излитане и кацане нецелесъобразни, защото операциите на Летището в Горна Оряховица с малки и средни въздухоплавателни средства са напълно възможни и при съществуващите характеристики на пистата.

През 2023 г. конфликтите в Украйна, по-късно и в Израел, налагат ново пренареждане на приоритетите. Повишеният риск обосновава изграждането на нова периметрова ограда и специализирано видеонаблюдение на Летището. Концесионерът счита за по-целесъобразно периметров път да бъде изграден през следващата година, а средствата, предвидени за 2023 г., да се използват за ограда и видеонаблюдение.

Периметровата ограда и видеонаблюдението са в процес на изграждане и ще бъдат готови до края на настоящата година. През седмицата в това лично се убеди народният представител Димитър Николов, който посети Летището, на място видя на какъв етап е изпълнението на инвестиционните намерения на концесионера и разговаря с представителя му Антони Турницов.

Николов видя и изградения хангар за техническо обслужване и съхранение на въздухоплавателни средства, който е частна собственост. Концесионерът е предложил да придобие собствеността върху хангара и да го прехвърли на държавата съгласно концесионния договор.

„Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД е представило годишна инвестиционна програма за 2023 г. в размер на 6 960 000 лв. без ДДС, които да бъдат разходвани за периметровата ограда и за хангара.

До настоящия момент концесионерът е инвестирал 5 960 000 лв. в горнооряховското Летище.

Работещо международно летище е моя кауза и ангажимент, защото само то може да даде така желания икономически тласък за развитие на региона, категоричен е Димитър Николов.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Спряха парното в жк “Бузлуджа”

"Топлофикация-ВТ" АД уведомява своите клиенти, че заради възникнали аварии по топлопреносната мрежа има проблем с топлоподаването в отделни райони на...

Затвори