Share

Информация за дейности реализирани през летните месеци в Центровете за работа с деца и младежи

понеделник, 11 сеп., 2023, 14:11ч.


veliko-tarnovo-landscape-old-town
През летните месеци над 150 деца от Центровете за работа с деца и младежи от гр. Дебелец, с. Шемшево, с. Къпиново, с. Присово, с. Церова кория, с. Пчелище, с. Малки чифлик, с. Плаково, с. Русаля, с. Балван, с. Ново село, с. Арбанаси, с. Никюп, с. Ресен преминаха практически и теоретични занимания в Център за превенция и спорт в с. Балван. Уредниците на Центровете за работа с деца и младежи придружиха децата в организираните занимания проведени от водещи специалисти от различни сфери, а транспорта до Център за превенция и спорт в с. Балван бе осигурен със средства от Община Велико Търново. Участието на деца на различни възрасти в дейности по превенция е част от инициативата „Детска академия за превенция и спорт“, провеждана съвместно от Община Велико Търново, ОД на МВР- Велико Търново, РДПБЗН-Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“, Съюз на пивоварите в България.

Центровете за работа с деца и младежи се включиха активно и в кампания за пътна безопасност „Пази детето на пътя“, която се реализира за пета поредна година в Община Велико Търново съвместно с Районно управление на МВР – Велико Търново и се провежда през месец юни, юли и август. Целта на кампанията е чрез информационни листовки децата да призоват шофьорите на моторни превозни средства да бъдат отговорни на пътя. Съвместно с Детска педагогическа стая при Районно управление на МВР –Велико Търново са проведени беседи в 7 населени места по актуални теми за „Агресията сред децата – вербално и физическо насилие“, „Какви са правата и задълженията на децата“, „Вечерен час“ и др.

С цел превенция на рисковете от употребата на психоактивни вещества са организирани и срещи на децата с екипа на Превантивен информационен център –Велико Търново в 5 населени места (с. Шемшево, с. Ново село, с. Балван, с. Беляковец, с. Ресен). Организирани са и информационни беседи по темата за трафик на хора и безопасен интернет за децата от четири ЦРДМ (Ресен, Пчелище, Арбанаси, Малки чифлик), проведени от секретаря на Местната комисия за борба с трафик на хора – Велико Търново.

Във връзка с отбелязване на Международния ден на младежта, за втора поредна година през месец август бе реализирана инициативата „Кмет за един ден“ в Центровете за работа с деца и младежи в общината. Идеята на инициативата е да бъдат насърчавани младежите да споделят своите виждания, да предлагат решения и активно да участват в живота на населеното място. През настоящата година в шест от Центровете за работа с деца и младежи – Беляковец, Малки чифлик, Церова кория, Ялово, Присово деца и младежи имаха възможност да се запознаят с дейността на местното самоуправление, да разговарят с кмета/кметски наместник на населеното място и дори да заемат неговата позиция за един ден.

Детска академия за спорт и превенция е инициатива реализирана активно през летните месеци в Центровете за работа с деца и младежи в Община Велико Търново за 13-та година, като всяка следваща година се надграждат знанията на децата по актуални теми, свързани с тяхната безопасност, здравословен начин на живот и опазване на околната среда. През месец септември децата заедно с Уредниците на Центровете за работа с деца и младежи организират празник в населените места, с който поставят символичен завършек на летните игри с акцент спазване на правилата за пътна безопасност и придобитите знания за превенция.
Програмата с дейности и инициативи организирани от функциониращите Центрове за работа с деца и младежи е достъпна на официалната електронна страница на Община Велико Търново.
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/socialni-dejnosti-/aktualno/centrove-socialni-deinosti/programa-za-dejnostta-na-centrovete-za-rabota-s-deca-i-mladezhi-lyatna-akademia/
Дейността на Центровете за работа с деца и младежи е насочена към:
ангажиране на свободното време на децата с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения;
повишаване информираността на младите хора за действащите държавни и общински нормативни документи;
осъществяване на превантивна дейност по отношение борбата с наркотици, трафик на хора, противообществени прояви, полово предавани  болести- HIV/ СПИН и безопасно използване на Интернет;
повишаване на информираността по отношение на правилата за безопасност на движението, начини и техники оцеляване в природата, оказване на първа помощ, реакция при пожари и други бедствия;
създаване на атмосфера на екипност, приятелство и стимулиране на взаимопомощта сред членовете на младежките клубове;
запознаване с историята, традициите и обичаите на родното място – включване на подрастващите в отбелязване на всички общоселски, национални и християнски празници, като така се възпитават у тях основни християнски и национални ценности и любов към родината, традициите и българския дух, осъществява се приемственост между поколенията и по отношение на културно-историческото наследство на страната и на родния край;
организиране на спортни мероприятия и обсъждане на теми, свързани със здравословния начин на живот;
повишаване общата култура на подрастващите и формирането на навика да бъдат инициативни и организирани, чрез включването им в различни кампании и мероприятия със социална насоченост – благотворителност, опознаване на околната среда и стимулиране на активно  участие на децата и младежите в дейности по нейното опазване.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
От Велико Търново стартира инициатива за Балкански икономически съюз

Балкански икономически съюз да обедини държавите в региона и да обхване България, Румъния, Молдова, Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония...

Затвори