Бизнес каталог

Обединена българска банка АД

Обединена българска банка Електронно банкиране, корпоративно банкиране, банкиране на дребно. Издаване на банкови карти, ОББ – онлайн, програми за малкия…

Общинска банка АД

Общинска банка Традиционни корпоративни операции; банкиране на дребно; операции на местните и чуждестранни парични и капиталови пазари; обслужване на общински…

Българска пощенска банка АД

Българска пощенска банка АД Спестовни влогове в лева и във валута; застрахователно осигуряване и нова схема на жилищно кредитиране; левови…

Първа инвестиционна банка АД

Първа инвестиционна банка Виртуален банков клон; банкови карти, получавани с куриер в дома или офиса; възможност за инвестиции в злато;…

СЖ Експресбанк АД

Експресбанк Всекидневно банкиране, Заеми:овърдрафт, кредит “Експресо”, студентски кредити, кредит “Фортисимо”,кредит SG Експрес Ауто, жилищни кредити; корпоративно банкиране, e-банкиране, банкови карти.…

Стопанска и инвестиционна банка АД

Услуги за граждани: влог “Рента”, потребителски кредити, студентска стипендия, стандартни срочни депозити, информационни услуги по телефон, факс, ел. поща, банкови…

Юнионбанк АД

Юнионбанк МКБ Юнионбанк Корпоративни кредити и депозити.Решения за индивидуалните клиенти – финансиране и спестявания. Интернет-банкиране от последно поколение. Пълна гама…
Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД