Share

Манастир “Света Троица”sv-troica-2

На 6 км северно от Велико Търново в подножието на красиви и внушителни отвесни скали, вдясно от шосето Велико Търново – Русе, се намира манастирът известен още като Патриаршески, Асенов или Шишманов. Възникнал е вероятно през XI в., около 1070 г. Останките от стария манастир се намират на 1 км северно от сегашните манастирски сгради.

Името на манастира е свързано с книжовната дейност на монах Евтимий до избирането му за патриарх през 1375 г. Четири години по-рано Евтимий се завръща от Атонските манастири и се установява в манастира “Св. Троица”. Тук се отдава на книжовна дейност, създава прочутата книжовна школа, известна още като Търновско училище. Плод на съвместната дейност на Евтимий и учениците му от всички славянски страни е голямата правописна реформа, с която е установен нов единен правопис. В олтара и нартиката на църквата се намират римски паметници с надписи от Никополис ад Иструм.

sv-troica-3
Сегашната църква в манастира е изградена върху основите на по-стара църква прз 1847 г. от Кольо Фичето. За това свидетелства надписът, вграден от вътрешната страна над западния вход на църквата: “…обновися от основаня в лято Христово 1847 г., април, 9, майстор Никола Йованович от село Дряново”. Параклисът под предната аркада напомня за подобни строежи на Кольо Фичето.Иконите на иконостаса са работени от Захари Зограф, който е стенописал и църквата. По време на земетресението през 1913 г. църквата е разрушена. Спасени са някои от старите икони. Между тях е храмовата “Св. Троица” от 1708 г. с надпис “Рука даскал Коста Пенюв”. Под църквата има подземен параклис. В сегашния си вид манастирът е възобновен през 1927 г. До него може да се отиде през Самоводене или от В. Търново по асфалтиран път.

q

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Околности
Преображенски манастир

На 7 км. от Велико Търново, под непристъпните отвесни скали над левия бряг на р.Янтра, в гористия пролом на Дервента...

Затвори