Share

Удължава се проекта за топъл обяд в Сухиндол до 30 септември

вторник, 2 мар., 2021, 10:31ч.


DSC05810-1067x800

Община Сухиндол стартира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ за периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. Във връзка с публикувани изменения по процедурата, общината уведомява гражданите за подадено до Управляващия орган искане за удължаване срока на реализация на операцията до 30 септември 2021 г. В предоставянето на Топъл обяд са включени 90 потребители от гр. Сухиндол и от петте села на общината в следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности възлиза на 49 717,90 лв.
Дейността се изпълнява от Домашен социален патронаж към община Сухиндол.
От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет. На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

С удължаване на срока до 30 септември 2021 година операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Сухиндол.

Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол“  се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на ЕС, чрез Агенция за социално подпомагане.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автосервиз във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Спиро Константинов – търговецът от Арбанаси, отдал богатството си за Освободителните борби

Богата на факти и събития е професионалната и лична биография на Спиро Константинов – крупен търговец от Арбанаси. Той е...

Затвори