Програма за отбелязване на 140-годишнината от Освобождението на В. Търново

П Р О Г Р А М А
ЗА ЧЕСТВАНЕ 140-ТА ГОДИШНИНА
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТЪРНОВО
07 юли 2017 г. /петък/
18,30 ч. паметник на ген. Гурко
Изпълнения на Духовия оркестър при Община Велико Търново.
19,00 ч. паметник на ген. Гурко
Приветствия.
Празничен …