Share

Община Г. Оряховица с акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

понеделник, 19 Ное., 2018, 11:59ч.


Electronic scrap, sorted electric household appliances, at a recycling yard, Germany

Акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и негодни батерии и акумулатори, инициира Община Горна Оряховица. Инициативата е във връзка с европейската седмица за намаляване на отпадъците, която тази година ще се проведе от 17 до 25 ноември.

Акцията ще се проведе на 24 ноември (събота). Пунктът за събиране на старите ел. уреди ще бъде мобилен и те ще могат да се вземат от домовете на гражданите. За тази цел, желаещите да предадат старото си оборудване, трябва предварително да заявят това на тел. 0618 605 01 вътр. 117. Единственото условие е в деня на акцията, отпадъците да бъдат изнесени на улицата пред домовете на гражданите.

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица:

1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИЕЕО/, както и излезли от употреба гуми /ИУГ/ могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която се намира в кв. Калтинец в Горна Оряховица.

2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, както разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др., могат да се предават на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в Поликраище – в бившия арматурен двор на селото.

3. Строителни отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън Уест” ООД в Горна Оряховица. Заявки за контейнери за строителни отпадъци могат да се подават на телефон 0988 801321.

4. Юридически лица, които генерират производствени неопасни отпадъци могат да ги депонират на Регионална система за управление на отпадъците, която се намира в с. Шереметя, община Велико Търново, след сключване на договор с община Горна Оряховица и заплащане на определената такса от Общинския съвет.

При неспазване на условията за разделно събиране на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места на нарушителите се налага глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Приемат номинации за „Спортист на годината“ до 30 ноември

30 ноември е крайният срок за подаване на номинациите в анкетата за „Спортист на годината на Велико Търново“, съобщи главният...

Затвори