Share

Нови мерки в Г. Оряховица, преустановиха достъпа до спортни зали, младежки домове и читалища

петък, 14 ян., 2022, 16:37ч.


img_1642162744

З А П О В Е Д
№ 137
гр. Горна Оряховица, 14.01.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Горна Оряховица считано от 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г. включително:

Преустановява се достъпът до Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, както и читалищата на територията на община Горна Оряховица.

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
77-годишен мъж загина при зверска катастрофа

77-годишен мъж е загинал при катастрофа между два леки автомобила на третокласен път от Пушевски кантон в посока с. Мусина....

Затвори