Share

Може ли без ДДД фирма да отвориш търговски обект и какво всъщност означава съкращението ДДД

четвъртък, 27 май, 2021, 15:06ч.


3. Може ли без ДДД фирма да отвориш търговски обект и какво всъщност означава съкращението ДДД

Когато имате за цел да отворите търговски обект, вие несъмнено ще се сблъскате с много изисквания. Наред с всякаква документация като дневници и книги за санитарното състояние на обекта, книги за начален и периодичен инструктаж, документи и регистрации на касови апарати, касови книги и какво ли още не, вие ще трябва да имате и дневник за проведени ДДД процедури. Или ДДД мероприятия, както някои ги наричат.

 

Убедени сме, че сами ще проверите каква точно документация се изисква за отварянето на конкретния търговски обект, но не си мислете, че намесата на ДДД фирма от София е наложителна само ако искате да отворите хранителен магазин или заведение за хранете. Дневник за проведени ДДД мероприятия се изисква за отварянето на всеки един обществен или търговски обект в България – от магазините за хранителни стоки, ресторантите, хотелите и т.н. до фризьорските салони.
Какво означава съкращението ДДД?

Тъй като все още живеем в обхваналата ни от 2019 г. насам пандемия, всички знаем, че за да се предпазим от заразяване с коронавирус е важно да спазваме златното правило на 3- те Д-та : Дисциплина, Дистанция и Дезинфекция.  Към т. нар. ДДД – фирми, с чиято дейност да ви запознаем е целта ни, можем да съотнесем само последното Д, което гласи Дезинфекция. Да разгледаме обаче по-конкретно какво се крия зад всяко едно Д.

Дезинфекция

По своята същност дезинфекцията е обеззаразяване с цел да бъдат унищожени всякакви вредни за здравето микроорганизми. Тя се извършва не само за профилактика, но и винаги след наводнения, пожари, земетресения, възникване на епидемии и изобщо във всички случаи, в които е невъзможно да бъде осигурена необходимата здравословна среда.

Дезинсекция

Дезинсекцията е набор от мерки за унищожаването на различни по вид инсекти, които се явяват вредители и преносители на опасни за хората и домашните любимци болести. Такива са хлебарките, кърлежите, комарите, дървениците, бълхите и още много други. Има и инсекти, които не застрашават пряко човешкото здраве, но могат да нанесат огромни имуществени щети. Типични примери са дървоядът и поповото прасе, поради което те са признати за едни от най-опасните вредители, макар и да не са разпространители на болести.

Дератизация

Дератизацията е подобен на дезинсекцията процес, който касае по-едрите топлокръвни вредители, а не насекомите. Най-често дератизация се провежда при борбата срещу плъхове, полски и домашни мишки и други нежелани гризачи.

Разрешените за използване препарати, които се наричат родентициди, се поставят в специални дератизационни кутии, гарантиращи по-добра безопасност от нежелан досег с тях. Така поставените в кутиите препарати стават много по-недостъпни за хора и животни.

Дезакаризация
Някои ДДД фирми могат да добавят още едно Д към името си, което е съществено. Четвъртото Д е за Дезакаризация, която е специфична дейност, целяща премахването на акрите от закрити и открити площи. Както вероятно знаете, някои акари могат да са причина за поява на силни алергии у хората, водещи до респираторни заболявания, астма и други белодробни и кожни проблеми. В подобни случаи фирмата прави посещение на дома или вилното ви място и пръска с висококачествени препарати, които трайно унищожават акарите и ви връщат домашното спокойствие. Най-доброто решение срещу домашните акари обаче си оставя подмяната на матрака или дълбочинната му обработка с пара.

Пасищните кърлежи също спадат към акарите, но те са и преносители на редица заразни болести. В подобни случаи ДДД фирмата обработва откритите площи като детски площадки, паркове, тревни терени, градини и др.

Лицензираните фирми, които могат да предложат и четвърто Д към името си не са малко, но все пак е добре да бъдат проучвани преди да ги повикате, защото някои от тях нямат необходимия опит.

Какво е предимството на ДДД фирмите?

Качествените ДДД фирми разполагат с обучен персонал, който е преминал специализирани курсове по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в РЗИ и разполага с професионални препарати и техника за осъществяването им. Цялата дейност по ДДД е изключително отговорна, защото от нея зависи не само директната борба с вредителите, но и здравето на хората и отглежданите от тях животни, както и опазването на имуществото им. Достатъчно доказателство за това е Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на МЗ, според която за обучение на ръководител на ДДД се допускат само лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по Медицина, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Екология, Химия и Биология, както и лица със степен „бакалавър“ по специалност Инспектор по обществено здраве. Както сами виждате, не всеки човек може да бъде ръководител или изпълнител на ДДД дейностите

Лицата, които отговарят на подобни изисквания, преминават курс на обучение и едва след полагането на изпит, могат да са ръководители на ДДД мероприятия. Изпит полагат и изпълнителите на дейностите по ДДД.

След като уточнихме колко отговорна е дейността на ръководителите и изпълнителите на ДДД мероприятията, би трябвало да сме ви убедили защо самият закон изисква при отварянето на нов търговски хранителен обект, той да бъде обработен от лицензирана ДДД фирма, която отговаря на всички изисквания на РЗИ. ДДД мероприятията се провеждат профилактично по определена схема, поради което лицето притежаващо търговски обект, трябва да разполага и с Дневник за проведените ДДД мероприятия или поне да събира ДДД протоколите издавани от Изпълнителя.

В заключение ще цитираме част от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на МЗ и по-точно Чл. 6. , който гласи „Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват само от лица, притежаващи удостоверение за придобита квалификация за ръководител и/или изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.“ Без да се доверите на услугите на лицензирана ДДД фирма, няма как да отворите обект с обществено предназначение (като фризьорски салон например) или търговски обект, особено такъв занимаващ се с производство, съхраняване или продажба на хранителни продукти в това число и бутилирани напитки.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Близо 300 малки състезатели се надпреварваха в детската спартакиада, организирана от ДГ „Елена Грънчарова“

Близо 300 деца от подготвителните групи на детски градини и основни училища в община Горна Оряховица се надпреварваха в детска...

Затвори