Share

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна над 2 млн. лв. за обновяване на публична инфраструктура в Свищов

петък, 11 Ное., 2016, 11:30ч.


obshtina_svishtov_rg1x_large

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 2 385 582, 43 лв. за реализирането на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”.

Проектното предложение е със срок на изпълнение 24 месеца и предвижда дейности за обновяване, и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов – сградата на общинската администрация на ул. “Цанко Церковски” №2 , сградата на отдел “Финансов” на ул. Д. Г. Анев №2 и сградата на звено “Култура” на ул. Д. Г. Анев №4. Общата застроена площ на сградите е 1279 кв.м., а обща разгъната площ 4052,14 кв. м. По Административната сграда на Община Свищов, сградата на Финансов отдел и сградата на звено “Култура” се предвиждат следните ремонтни дейности:

–              Топлоизолация на стени;

–              Подмяна на дограма;

–              Топлоизолация на покрив;

–              Подмяна на отоплителна инсталация;

–              Въвеждане на автоматично управление;

–              Отопление – повишаване КПД на водогреен котел с изграждане на котел на пелети;

–              Подмяна на осветление.

Изпълнението на предвидените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Мерките ще позволят на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 хил. лв., само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението му ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства от над 35 хил лв. годишно в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им. Проектът ще подобри средата на работа на общинската администрация и ще подобри качеството на предлаганите административни услуги за всички граждани на община Свищов. Проектът включва и следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
МОН одобри проект за над 760 хиляди лева за интеграция и мотивация на ученици от две свищовски училища

  Одобреният проект "Да успеем всички заедно" на стойност 763 734.52 лв. е с продължителност 24 месеца и е насочен към...

Затвори