Share

Голям е интересът към виртуалната мрежа за занаятчии FairDeal

сряда, 10 юли, 2019, 19:10ч.


Press-Fair-Deal-seminar-1

Голям е интересът към бъдещата платформа за електронна търговия чрез виртуални магазини за занаятчийски продукти FairDeal. Бъдещата дигитална мрежа бе представена във Велико Търново през уикенда, а за целта бяха организирани специализиран семинар с дискусионна част, както и голям занаятчийски базар. Събитието бе посетено от десетки занаятчии и производители от България и Румъния, които участваха и в базара.

Цялостната концепция за работни процеси на платформата за онлайн търговия, нейните предимства, основни модули и функционалности бяха описани обстойно от Павел Христов – ръководител на проект “FairDeal – мрежа платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“. Създаването на иновативната маркетинг система е финансирано по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, приоритетна ос 4 – „Квалифициращ и приобщаващ регион“. Водеща организация по проекта е Община Велико Търново, а партньори са Асоциация „Диманш“ /Румъния/, Двустранна българо-румънска търговска камара (България), Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова /Румъния/.

FairDeal е уеб-базирана платформа, която ще бъде достъпна от всяка точка на света и ще скъси драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали. Платформата е замислена като софтуерно приложение – междинно звено, осигуряващо виртуална информация за продуктите и дейността на заинтересованите представители на целевите групи – търговци и занаятчии от трансграничния регион.

Взаимодействието между традиционни форми на промоция, маркетинг и иновативни решения, цели насърчаване на предприемачеството, даване на нова насока в развитие и повишаване ефективността на малкия и среден регионален бизнес. Проектът дава повече възможности за самостоятелна заетост, трудова мобилност и надомна работа.

 

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Ден на социалното предприемачество се проведе в Община Горна Оряховица

Форумът е част от проект "Спомагателни дейности в община Горна Оряховица", Договор № BG05M9OP001-2.010-0244-C01, който се финансира от Европейския социален...

Затвори