Share

Професионална гимназия по електроника “А. С. Попов”d180d0b0d0b4

Началото е поставено на 15. IX. 1964 година, когато се създава ПТУ по Радиотехника “Ал.Ст.Попов”. Първата учебна година започва със 111 ученика. Целта е да се подготвят висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавода в гр. В.Търново.

На 16 януари 1968 г. е направена първа копка за нова сграда на училището и само за две години строежът е завършен. Учебните занятия през 1970 г. започват в нови и приветливи класни стаи. Следва разширение през 1984 г., когато се изгражда нов корпус на сградата, включващ учебни работилници и лаборатории.

Със заповед на Министерство на народната просвета от 5 юни 1987 г. СПТУЕ става техникум, а през 2002 г. – Професионална гимназия по електроника и с това започва най-новата история. Днес в Професионална гимназия по електроника “Александър Степанович Попов” учат около 500 момчета и момичета. Училището разполага със собствена материална база 8610 кв.м. двор и 6440 кв.м. училищна сграда. На много високо равнище са кабинетите по специалните предмети, компютърните зали, лаборатории и работилници.

Адрес и контакти:
Велико Търново, кв. “Колю Фичето”,
ул. “Никола Гинев” 2
тел.: 062 / 64 49 77, 062 / 64 49 71
e-mail: te_popov@hotmail.com
www.pgevt-popov.hit.bg

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Учебни заведения
Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон”

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" съществува вече 44 години. Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което...

Затвори