Банки

Българо-американска кредитна банка

Българо-американска кредитна банка е модерна, високотехнологична институция, която предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на частни и бизнес…

Инвестбанк АД

Инвестбанк 5000 Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 5
e-mail: vtarnovo@ibank.bg
тел.: 062/ 614 410, факс: 062/ 614 419
www.ibank.bg…

Банка Алианц България

Алианц България Вътрешни и международни разплащания за фирми и граждани; Обслужване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти; Срочен депозит…

Банка ДСК

Банка ДСК Потербителски и жилищни кредити,влогове и сметки в лева и валута; корпоративно банкиране, разплащания и документарни операции в чуждестранна…

УниКредит Булбанк

Уникредит Булбанк УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 13.9 млрд. лева към септември 2014 г. Банката обслужва…

Обединена българска банка АД

Обединена българска банка Електронно банкиране, корпоративно банкиране, банкиране на дребно. Издаване на банкови карти, ОББ – онлайн, програми за малкия…

Общинска банка АД

Общинска банка Традиционни корпоративни операции; банкиране на дребно; операции на местните и чуждестранни парични и капиталови пазари; обслужване на общински…

Българска пощенска банка АД

Българска пощенска банка АД Спестовни влогове в лева и във валута; застрахователно осигуряване и нова схема на жилищно кредитиране; левови…

Първа инвестиционна банка АД

Първа инвестиционна банка Виртуален банков клон; банкови карти, получавани с куриер в дома или офиса; възможност за инвестиции в злато;…

СЖ Експресбанк АД

Експресбанк Всекидневно банкиране, Заеми:овърдрафт, кредит “Експресо”, студентски кредити, кредит “Фортисимо”,кредит SG Експрес Ауто, жилищни кредити; корпоративно банкиране, e-банкиране, банкови карти.…
Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД