Share

Българо-американска кредитна банкаbacb-logo

Българо-американска кредитна банка е модерна, високотехнологична институция, която предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на частни и бизнес клиенти на конкурентни цени и при високо ниво на обслужване. Основните приоритети в дейността й са:

– Екология – насърчава не само дейности, свързани с опазване на околната среда, енергийно-ефективни източници и т.н., но и проекти и инициативи със съществен социален отзвук в тази сфера.

– Селско стопанство – през последните години се налага като една от най-активните банки в този сектор. Тя работи активно с множество клиенти в отрасъла, включително и за развитие на биоземеделието и агроекологията.

– Банката работи много активно с малките и средни предприятия в страната, като им предлага съвременни и гъвкави решения.

През 2013 година Българо-американска кредитна банка представя първата и единствена в България Виртуална банка BACB Plus. Високотехнологичната платформа предлага на бизнес и индивидуалните клиенти уникални възможности за напълно дистанционно интернет банкиране и управление на финансите на съвременно технологично ниво.

vt_office

Адрес и контакти:

гр. Велико Търново
ул. Ивайло №1

Работно време:
от понеделник до петък
08:30 – 17:00
Банково обслужване:
+359 62 526 453; +359 875 311 453
+359 62 526 451; +359 875 311 451

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автосервиз във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Банки
Инвестбанк АД

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="136"] Инвестбанк[/caption] 5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 5 e-mail: vtarnovo@ibank.bg тел.: 062/ 614 410, факс: 062/...

Затвори