Share

Започва санирането на нови 3 многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица

събота, 31 Авг., 2019, 14:36ч.


саниране

В нов етап влезе проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”. След като на 14 май Община Горна Оряховица сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проектът премина в следващата си фаза. На 23 август бе сключен договор за инженеринг между Общината и изпълнителите. Първата стъпка от възложения договор е фазата „Проектиране”. Проектът е с наименование BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”. Срокът на изпълнението му е 30 месеца.

Дейностите, които са включени по проекта са: организация и управление на проекта; инженеринг; оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите; упражняване на строителен надзор; одит.

От проекта ще се възползват три блока на улиците – “Росица” №2,4,6,8 ; “Камчия”№4,6,8 ; “Генерал Скобелев” №6,8 с общо 62 апартамента.

Ремонтните дейности по проекта ще включват:
-топлоизолиране на подова конструкция, външни стени и покрив
-подмяна на дограма и други прозрачни ограждащи елементи
-подмяна на осветителни тела в общите части
-изграждане на мълниезащитна инсталация
-подмяна на улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки около комини, била и улами
-освежаване на стълбищните клетки
-осигуряване на достъпна среда до входовете на сградите

Очакваните резултати в следствие на ремонтните дейности ще включват – по-чиста околна среда, по-добър градски облик, повишаване на енергийната ефективност на сградите и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор.

След приключване на проекта се очаква 62 домакинства да имат по-ниско енергопотребление, с което ще се намалят емисиите на парниковите газове в атмосферата. Подобряването на жилищната инфраструктура и жизнената среда са други положителни аспекти за живущите.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Изплаща се еднократната помощ на стопаните на умъртвените прасета

Кметът на Община Лясковец уведомява всички стопани, които са депозирали заявления в Община Лясковец и в кметствата на територията на…

Затвори