Share

В Свищов се проведе разширено работно заседание на Комисията за детето към Общината

четвъртък, 4 Ян., 2018, 18:15ч.


1 (1)

Комисия за детето към община Свищов бе свикана във връзка с предизвикания пожар, в края на миналата година, от непълнолетен младеж в село Овча могила. Комисията, в която участват представители на общинската администрация, РУ на МВР, Регионално управление на образованието, дирекция “Социално подпомагане”, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и двама психолози от ДЦДУ и ЦОП, се събра спешно, за да вземе решение за адекватни мерки в подкрепа и закрила на детето предизвикало пожара, и защита безопасността на жителите на село Овча могила.

На работната среща представителите на институциите в състава на Комисията изразиха своите становища относно възможните законосъобразни мерки, които биха могли да се предприемат и въз основа на които да се осигури професионална подкрепа на детето, и неговото семейство. На разширеното заседание, по покана на председателя на комисията и заместник-кмет Анелия Димитрова, присъстваха също и кметът на община Свищов Генчо Генчев, кметът на с. Овча могила Нели Великова, районният прокурор Блага Георгиева, и началникът на РУ Полиция гл. инсп. Момчил Златев.

След продължилата повече от час среща, комисията се обедини около конкрети решения за незабавни действия, относно предотвратяване на бъдещи противообществени прояви от страна на детето, с цел неговата безопасност и безопасността на жителите на селото. Ключов момент за благоприятното развитие на събитията и в полза на детето, ще бъде съдействието от страна на неговите родители.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Здравно осигуряване за български учени в Германия

  Българските учени и изследователи, както и всички чуждестранни такива, подлежат на здравно осигуряване в Германия. Това важи и за…

Затвори