Share

В Свищов – конференция по проект „Правото на труд – право за достоен живот“

петък, 29 Сеп., 2017, 08:14ч.


IMG_20170928_110641

Встъпителната конференцията се проведе на 28.09.2017 г., от 11.00 часа в Зала 1 на Община Свищов, като на нея участниците имаха възможност да се запознаят с дейностите по проекта, за разкриване на иновативна социална услуга „Социално-консултативен център” и „Социален асистент”.

Проектът „Правото на труд – право за достоен живот“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и изпълнението му стартира на 1 май 2017 година. Съгласно договора, Общината получи 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 324 166.08 лв., за неговото реализиране.

По време на всъпителната пресконференция, ръководителят на проекта Ася Михайлова представи своя екип и благодари на кмета Генчо Генчев и зам.-кмета Анелия Димитрова за тяхното присъствие и неизменна подкрепа към работата на социалните институции в Общината. С няколко думи тя презентира дейностите по проекта, като обясни, че той надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, с разкриването на нови услуги: „Социално-консултативен център” (СКЦ) и „Социален асистент”(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани, и обхващат всички населени места заедно с общинския център.

– СКЦ е иновативна социална услуга. Тя подкрепя безработни, лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот. Услугата предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране, консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация. Потребителите на СКЦ ще участват в мотивационни тренинги и консултации за насочване и подпомагане при регистриране в ДБТ и/или започване на работа. Ася Михайлова онагледи със снимков материал извършените ремонтни дейности и новото обзавеждане на помещения в УК «Алеко Константинов», където ще се развивиа дейността на „Социално-консултативния център”.

Дейността на СКЦ ще се осъществява от трима специалисти: 1 психолог и 2 социални работници, които Ася Михайлова представи на присъстващите в залата. Те са подбрани след провеждане на конкурс и ще бъдат назначени на трудов договор от 01.10.2017 г.
– Услугата „Социален асистент“ е предназначена за 40 лица/деца с увреждания и включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комунално-битови потребности. Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния живот на общността. 15 лица с увреждания след ползване на услуга в СКЦ ще започнат работа по трудов договор, като градинари и охранители от 01.07.2018 год.

25 неактивни безработни над 29 г. ще преминат обучение по професията „Социален асистент”, от тях 20 ще бъдат назначени по трудов договор от 01.04.2018 год. Срокът за участие в конкурса е удължен до 10 октомври, като екипът се надява да има интерес сред свищовската общественост и 20 безработни да намерят реализация в социалния проект. Подборът на кандидатите ще се осъществи на два етапа: Оценка по документи и оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

Одобрените кандидати ще преминат професионално обучение и ще получат сертификат
за професия „Социален асистент”. Документи се подават всеки делничен ден до 10.10.2017 год., от 8,30 до 17,00 ч. в Деловодството на Общината.

Проектът се реализира в партньорство с Фондация ЕКИП. Партньорската органицзация ще проведе професионално обучение по професия „Социален асистент“ и супервизия на екипа в СКЦ.
Проектът е с продължителност 20 месеца и приключва на 31.12.2018 година.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Започва ремонтът на пътя между В. Търново, Арбанаси и Г. Оряховица

Започва основният ремонт третокласния републикански път между Велико Търново, Арбанаси и Горна Оряховица. Отсечката ще бъде изцяло преасфалтирана, ще бъде…

Затвори