Share

Сдружение МИГ Павликени – П. Тръмбеш учредиха двете общини

четвъртък, 19 Ян., 2017, 14:16ч.


2345

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени-Полски Тръмбеш“  беше учредено в Павликени. На събранието в заседателната зала на Общински съвет Павликени присъстваха представителите на местните власти, гражданския сектор и бизнеса от двете общини.

В партньорството участват двете Общини и местните производители – фирмите „Екзотика“ ЕООД и „Интеграл-ПТ“ ООД, както и Регионалния фермерски съюз от Павликени като представител на гражданското общество.

Управителен съвет от 7 членове с три-годишен мандат избраха учредителите на МИГ-а. Негов председател е кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов, а членове са кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, собственикът на „Екзотика“ ЕООД Даню Ангелов, председателят на Регионалния фермерски съюз – Павликени Румен Тодоранов, председателят на ПЛВК „Грозд“  с. Караисен Иван Бакалов, собственикът на „Интеграл ПТ“ ООД – Полски Тръмбеш Георги Георгиев и Нелушка Миновска от НЧ “Отец Паисий-1905“ – Полски Тръмбеш.

Три годишен е мандатът и на членовете на Контролния съвет: Валентина Пенчева от „Розекс  инк“ ООД  с. Михалци, Иван Иванов от „Ерато Агро” ООД – Полски Тръмбеш и Кръстина  Костадинова  от „Петанк клуб Делта” – Полски Тръмбеш.

МИГ-а  се създава по проект по Подмярка 19.1. “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . Договорът беше подписан на 17 август 2016г. в Министерството на земеделието и храните.

„Община Павликени и Община Полски Тръмбеш са партньори по този проект и са мотивирани  да има работеща МИГ, която да допринесе за подобряването на качеството на живот на обхванатата територия, създаването на нови възможности за работа на местното население, повишаване конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, подобряване инфраструктурата, запазването на чиста околна среда и намаляване на бедността“, подчерта при откриване на заседанието кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов.

„Това е добра възможност и голямо предизвикателство за всички нас. Възможност е, защото това са свежи средства, които можем да разпределим за инфрастрктурни решения и за развитие на местните общности в двете общини. Трябва да имаме мъдростта да балансираме интересите между двете общини и между стопанските субекти“, подчерта градоначалникът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров.

Основната идея на подхода „Водено от общността местно развитие“ като част от политиката за развитие на селските райони се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от местни обществени екипи и разпространяващи добрите практики

 

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Община В. Търново: Разширяваме разчистената от снега улична площ в кварталите

В различни квартали на Велико Търново се разширява разчистената от снега улична площ, заявиха от Община В. Търново. Снегорини, багери…

Затвори