Share

Регионалното депо за битови отпадъци работи успешно и с много висока ефективност

четвъртък, 10 Авг., 2017, 14:30ч.


smet2

За първите шест месеца  от 2017г. в Регионалното депо са постъпили 11 933 тона битови  и производствени отпадъци от територията на община Велико Търново.

От тях в депото са преработени и предадени за по нататъшно оползотворяване  8 136,44 тона.   Благодарение на високата ефективност на работата и пълната натовареност на съоръженията над 70 % от събраните и обработени отпадъци се превръщат в суровина за преработващата индустрия.

Компостиращите инсталации в депото работят с пълният си капацитет. Компоста, получен  от преработените растителни отпадъци ще бъде вложен в парковете и зелените площи във Велико Търново.

smet3

Депото бе изградено край с. Шереметя със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ в размер на 33,2 млн. лв., като обезпечава третирането и обезвреждането на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица.

Съоръжението бе открито от премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева .

smet1

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Проведоха извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК

Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,…

Затвори