Програма за отбелязване на 140-годишнината от Освобождението на В. Търново

П Р О Г Р А М А
ЗА ЧЕСТВАНЕ 140-ТА ГОДИШНИНА
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТЪРНОВО
07 юли 2017 г. /петък/…