Share

Проф. Пламен Легкоступ с отговор на атаките и обръщение към академичната общност

сряда, 15 май, 2019, 14:17ч.


IMG_5252

Проф. Пламен Легкоступ – ректор на Великотърновския университет от 2007 до 2015 г., излезе с две обръщения към академичната общност, с отговор на атаките към него и позиция по предстоящото Общо събрание за избор на нов ректор на учебното заведение. Той разпространи чрез медиите следното изявление:

“Защо давам тази пресконференция? Първо защото съм кандидат за Председател на ОС на ВТУ, второ защото като Ректор на ВТУ от 2007 до 2015 г. съм загрижен за съдбата му и трето защото вече искам да отговоря на въпросите, задавани ми от Вас и от членове на Академичната общност на Университета в продължение на 4 години.

  1. Защо не отговарях на нападки и обвинения?

Многократно бях обвиняван, че съм „фалирал“ Университета, че съм оставил дълг от 2, 3 … 5, а напоследък и над 6 млн. и т.н. През годините мълчах в името на нашата Алма Матер, за да не се завихря диалог чрез медиите и да не петним името на Университета. Можех да отговорям на нарочни пресконференции, но това не е в мой стил. Винаги съм смятал и продължавам да смятам, че проблемите на академичната общност трябва да се обсъждат и решават вътре в нея и от самата нея. Ако „влезете“ в Гугъл с двете имена – Бонджолов и Легкоступ, ще видите кой какво и срещу кого е говорил. Всъщност не е нужно да го правите, след като сте присъствали на всички пресконференции на сегашното ръководство и сте преки свидетели, особено на казаното от проф. Бонджолов в една от последните му пресконференции, че „дърпам конците“, че предишното ръководство е „организирана престъпна група“ и че „зад всички атаки срещу ВТУ стои проф. Легкоступ“. За тези твърдения съм завел дело за клевета и обида – скоро предстои второто съдебно заседание. Имам свое обяснение за нарочното очерняне на името ми, но ще го запазя за себе си.

  1. Какво направих всъщност за ВТУ?

Газификация, енергийна ефективност на Ректората, 7 и 11 блок, на Факултет Изобразително изкуство, Стопански факултет (бившия Медицински колеж), спортната база, естетизиране на Ректората и 5 корпус, вкл. боядисване, витражи, мозайки, скулптури. и т.н. – все неща направени през нашите два мандата.

Всички са се вторачили в ремонтите. Да, но ако не бяха те, Корпус 5 и 5-ти блок на ВТУ щяха да са СЕ СЪБОРИЛИ. Благодарение на личните ми усилия през 2007 г. собствеността върху части В и Г от 5 Корпус бяха върнати на Университета. Строителните дейности не само ги спасиха от самосрутване, но и от средище на наркомани и клошари ги превърнаха в съвременен и предпочитан от всички образователен център със съвременни учебни зали. Ремонтирахме изоставения 5 блок като също го спасихме от самосрутване и днес той отговаря на изискванията за енергийна ефективност, оборудван е за водене на съвременен учебен процес, а веднага след края на нашето управление там беше настанена и аутсорсинг компания. Благодарение на строителните дейности, Университетът има най-добрата спортна база в града. Забравиха се времената, когато студентите пишеха с ръкавици на лекции. Проектите по Енергийна ефективност заслужават отделно внимание, защото те се изплащат разсрочено във времето, но икономиите от тях идват веднага след реализирането им.

Така, заедно с управленския екип, създадохме условия за привличане на студенти и обучение в нормална среда, но всичко това изисква средства. Никой не обърна внимание на факта, изнесен още на Общото събрание през 2015 г. и посочен в отчетния ми доклад, че ФРЗ във ВТУ се е УВЕЛИЧИЛ с 2.3 млн. лв. от 2008 г. до 2014 г., а държавната субсидия дори не е същата, а намалена. Като ректор не ми е било никак лесно да се справям с финансовата ситуация, но нашият екип запазваше самообладание и намираше изход, поставяйки изплащането на заплатите и стипендиите на първо място.

Много е лесно да неглижираш нечии усилия, без да си забил един пирон и да оставиш всичко съградено преди теб да се руши!

Бих запитал по колко и какви проекти се работи в момента и какви външни средства реално са привлечени във ВТУ, защото по наше време имаше Европейски проекти за милиони! Или колко студенти имаше във ВТУ когато бях аз Ректор и колко се обучават сега? Все риторични въпроси, защото който може гледа, а който иска – вижда!

  1. Защо е нелегитимно свикано ОС на ВТУ?

А) От 13 март 2019 година, досега, в резултат на отстраняване (със заповеди на ректора на ВТУ № РД-10-422/13.03.2019г. и № РД-10-426/12.03.2019г.) на представителите на студентите и докторантите, Академичният съвет на ВТУ заседава в противоречие с Чл. 36а. (4) от ЗВО „При промени в броя на членовете на колективния орган, водещи до нарушаване на определените в закона и в правилниците квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.“ В този случай е нарушена квотата на студентите и докторантите, за което АС е уведомен, а Ръководството не е предприемало опити за отстраняване на проблема.

Това прави нелегитимни ключови решения за предстоящите избори, в това число: 1) Правила за избор на органи за управление във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (мандат 2019 – 2023 г.), приети с протокол № 4 от заседание на АС, проведено на 25 март 2019 г.; 2) График за провеждане на изборите за органи за управление във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 2019 г., приети с протокол № 5 от заседание на АС, проведено на 1 април 2019 г.; 3) Ред за провеждане на отчетно-изборното Общо събрание на ВТУ и организационно-техническата му подготовка, приети с протокол № 6 от заседание на АС, проведено на 8 април 2019 г.

Б) Актът на председателя на ОС на ВТУ проф. д-р Радослав Радев, публикуван на сайта на ВТУ на 9 май 2019 г. за свикване на Общото събрание на Университета на 20 май 2019 г. е незаконосъобразен по няколко причини:

– Ненавременно публично обявен списък с поименния състав на ОС съгласно чл.5 ал.1 от Правилника за дейността на Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. „Поименният състав на Общото събрание се обявява от действащия при конструирането му ректор не по-късно от един месец преди първото му заседание.“

– Не е спазен 14 дневния срок за информиране за свикване на ОС, съгласно с чл.7 ал.1 от Правилника за дейността на Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. „За свикване на Общото събрание членовете му се уведомяват писмено не по-късно от 14 дни преди насрочената дата на заседанието, като им се изпраща проект за дневен ред, а материалите, които ще бъдат обсъждани, се публикуват в сайта на ВТУ.“ Поканата, информационния бюлетин с кандидатите, концепциите им и т.н., са публикувани в сайта на 9 май, а Отчета на Ректора – на 10 май. Видно е, че от 9-ти до 20-ти май няма 14 дни.

В) Списъчният състав на студентската квота противоречи на ЗВО, на Правилника на СС и на препоръките на Министъра на МОН от 10.05.2019 г.

Всичко това е в състояние да причини изключително големи вреди на ВТУ, състоящи се в създаването на репутация за него като университет, в който законите на Републиката не се спазват.

  1. По въпросите със СС, ще кажа следното:

В състава на легитимно-избрания през 2018 г., с 2-годишен мандат Студентски Съвет, фигурират студенти, членове на самопровъзгласилия се Инициативен Комитет, като част от студентите, членуващи в него са засичани на срещи на различни политически партии (има снимки и доказателства). Ето защо твърдението на Ръководството на ВТУ, че една политическа партия САМО ръководи студентския съвет не отговаря на истината. Още повече, че по време на псевдо-изборите, проведени от ИК, като надзираващ процеса се разхождаше лице, председател на политическа формация, а малко след това друга политическа партия си направи платена реклама пред входа на ректората, излъчвана в електронните медии.

Аз питам, дали в Съда, под клетва, избраните от ИК студенти в ОС на ВТУ ще твърдят, че не са били организирани от сегашното ръководство на Университета, защото има сведения, че Правилата за избори на представители в ОС на студенти и докторанти са писани от компютъра на проф. Буров, а обявлението за свикване на ИК – от т.н. дипломатически клуб „Имхотеп“?

И още: Вярно ли е, че студентите от ИК, които се опитват да конституират нов, нелегитимен СС са събирани чрез обаждания по телефона от определени преподаватели и свиквани на срещи от членове на настоящото ръководство, защото лично видях как тези студенти даваха медийни изявления, бе им предоставяна Залата на АС, а те влизаха и излизаха в Ректорския кабинет все едно им е „бащиния“! Това, според мен, е недопустимо!

Твърденията на сегашното ръководството ВТУ, че представителите на студентите в АС и ЦИК се държат арогантно не отговарят на истината, тъй като аз и колегите от АС сме били свидетели на точно обратното. Дори съм правил бележка, че трябва да се отнасяме с уважение към студентите, защото университетът е създаден заради тях, а не за да се осигури работа на нас, преподавателите. Нещо повече – СС на ВТУ се е опитал да проведе избори за попълване на квотата на студентите в ОС, така както е препоръчано и в писмото на Министъра от 10 май т.г., но те са били възпрепятствани от Ръководството на ВТУ, което им е отказало да предостави зали във всички корпуси на ВТУ, а впоследствие се разгласи, че студентите не са си изпълнили задълженията. Поради това изфабрикувано обвинение те са отстранени със заповед, а към днешна дата студентските им права вече са възстановени.

  1. Защо бяха отстранени и уволнени служители и преподаватели с дългогодишен опит във ВТУ? Тук визирам служители на ВТУ от времето на доц. Попов и проф. Харалампиев, а не тези от мое време. Отговор на този въпрос нямам, но явно това е стил на работа. Отстраняваш преподаватели, евентуални твои съперници на предстоящите избори и търсиш служебна победа! Вие можете да прецените сами!

Колеги, не се страхувайте, няма как всички инакомислещи да бъдат отстранени!

  1. Още един въпрос, с който се спекулира: Защо АС не може да събере кворум?

Обвиняват мен и мои колеги, че влияем на АС, но може би напоследък част от членовете на АС отказват да участват в нелегитимни заседания и да бъдат принуждавани да вземат нелегитимни решения. Проблемът не е от тази година, например от юли 2017 до юли 2018 г. – 6 пъти решения са вземани неприсъствено, т.е. нямало е кворум, което свидетелства за факта, че или Председателят на АС желае еднолично да управлява, или част от членовете на АС не желаят да са съпричастни с някои решения, които, според тях, навярно са незаконосъобразни, или пък просто му няма доверие!

На всички междуличностни конфликти и нападки срещу мен, които са документирани и от Вас, няма да отговарям сега. Те ще се решават в Съда! Повече няма да позволя който и да е да спряга името ми в интриги и заблуди. Не смятам, че един Ректор на ВТУ заслужава това! Осем години като декан и осем години като ректор съм дал от живота си за развитието на нашия университет и никога не ми е била безразлична съдбата му! Нито по време, нито след нашето управление!

Позволете ми да отправя две обръщения, след което ще имате възможността да зададете своите въпроси:

Уважаеми членове на Академичната общност на ВТУ, в качеството си на 8 години ректор на Великотърновския университет, се обръщам към тези от Вас, които милеят за бъдещето на нашия Университет, към тези от Вас, които смятат, че законите във България са НАД всичко и над ВСИЧКИ, с апела да ПРИСЪСТВАТЕ на 20 май и с гласовете си, заедно да дадем отпор на БЕЗЗАКОНИЕТО! Не случайно събранието е структурирано и свикано в разрез със законността. Просто сегашното ръководство съзнава своето безсилие и затова си оставя вратичка, за да може да обжалва очакваната загубата на изборите.

Искам да се обърна чрез медиите и към Ректора на Университета:

Г-н Ректоре, най-добрият вариант да излезете от тази, забъркана от Вас и Вашите съветници каша, е, да си подадете оставката, да бъде назначен служебен ректор, и наесен да се проведат легитимни избори, във които и Вие, разбира се, имате законното право да участвате! Само ще си позволя да Ви припомня един общоизвестен факт. Хората, които Вие изпреварвате като се качвате нагоре по стълбичката, след това като слизате, ще ги срещате отново. Друг е въпросът те със какви очи ще гледат на Вас! Пожелавам Ви следващият Ректор да се отнася към Вас така, както Вие към предишния!

Смятам и вярвам, че трябва да се подхожда с необходимото уважение към цялата Академична общност на ВТУ! Има нужда от спазване на принципите на академизма, а не от реваншизъм! Смятам, че не може да се потъпква Университета, в името на собствени цели и власт на всяка цена! Уважаеми колеги, много Ви моля, да не сриваме повече имиджа на Нашия университет чрез непремислени изявления, злобни коментари и личностни нападки. Ние сме смъртни, но Университетът на Старата столица ще пребъде – въпреки всичко и всички!!!”

Още – в прикачения файл:

1162-S-Obrastenie-Legkostup

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Ева Майдел пред бизнеса в Свищов: Всеки глас за ГЕРБ е глас в полза на развитието на бизнеса и работните места

„Всеки глас за ГЕРБ е глас в полза на развитието на бизнеса и работните места. Всичко, което в ГЕРБ правим…

Затвори