Share

Проект за близо 230 000 лв. ще реализира община Свищов

четвъртък, 2 май, 2019, 13:44ч.


Община Свищов (1)

Управляващият орган на ОП РЧР одобри финансиране на община Свищов за реализиране на проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2» по Оперотивна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 228 272 лв. ще бъде насочена към предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания) на територията на община Свищов. С предвидените дейности за здравно-социална, психологическа подкрепа в домашна среда на потребителите, назначаване, обучение и супервизия на персонала, закупуване на автомобил ще се достигне до всяко нуждаещо се лице с увреждане и в невъзможност за самообслужване в град Свищов и 15-те населени места от общината.

Основната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Свищов, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Това е поредният проект, който община Свищов ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Община Свищов и ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” организират празник за семействата

Община Свищов и Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” организират за първи път празник за…

Затвори