Share

Председателят на Общински съвет-Лясковец свиква редовно заседание

четвъртък, 26 Ное., 2015, 09:55ч.


Зала Общ. съвет

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2015 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред

1.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

2.Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

3.Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.

4.Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населени места в Община Лясковец и възнаграждението на председателят на Общински съвет – Лясковец, считано от 06.11.2015 г.

5.Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.

6.Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.

7.Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

8.Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД – гр.Лясковец.

9.Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „БУЛМЕКС – ОЛ” ООД – гр. Велико Търново.

10.Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

11.Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”.

12.Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

13.Определяне на представител на Общински съвет – Лясковец в Общото събрание на „Асоциация общински гори”.

14.Определяне на общински съветници за участие в Работна група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.

15.Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр.Велико Търново.

16.Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2016 г.

17.Разпореждане с имот – частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. – 2 броя предложения.

18.Питания.

Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Жъл код за дъжд и сняг в четвъртък

Жълт код е обявен за четвъртък в цялата страна заради интензивни валежи от дъжд, а на места от сняг, както…

Затвори