Share

Покана за обществено обсъждане на отчета за 2012 г. и бюджета за 2013 г.

събота, 19 Ян., 2013, 00:29ч.


На основание чл. 44, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 6, чл. 30, ал .4 от Закона за общинските бюджети и чл. 14, ал. 4 и чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново и Заповед РД 22-45/15.01.2013 година на Кмета на Община Велико Търново

кметът на Община Велико Търново Даниел Панов

КАНИ

всички граждани и заинтересовани лица на общественото обсъждане на отчета на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г., проект за бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.01.2013 година (вторник) в Голяма зала на Община Велико Търново от 10:30 ч.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Некачествено ВиК включване е нарушило настилката на ул. „Козлуджа”, внесеният депозит ще бъде вложен в ремонтните дейности

Прокопаване по подов ВиК скачване за частен обект е причината за слягането на пътната настилка в областта на „Козлуджа”. Некачественото…

Затвори