Share

Подписан е договор за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица

четвъртък, 16 май, 2019, 17:28ч.


gorna

Община Горна Оряховица подписа договор с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”С реализацията на проекта ще се осигури повишаване на енергийната ефективност на сградите, по-чиста околна среда и променен градски облик.

 

ПРОЕКТ

BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”

Бенефициент: Община Горна Оряховица

Кратко описание: Обща цел на проектното предложение:

Да се повиши енергийната ефективност на сградите и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, по-чиста околна среда и променен градски облик.

Специфични цели на проектното предложение:

1. Подобряване на жилищната инфраструктура – енергийно обновяване на три жилищни сгради на територията на гр. Горна Оряховица;

2. 62 домакинства да преминат в по-горен клас на енергопотребление;

3. Да се подобри жизнената среда на 62 домакинства;

4. Да се намалят емисиите на парникови газове в атмосферата.

Проектните дейности за осъществяване на гореизложените цели са: организация и управление на проекта, инженеринг, оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите, одобрение на проектите и издаване на разрешения за строеж, упражняване на строителен надзор, одит.

Очаквани резултати: Повишаване на енергийната ефективност на сградите и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, по-чиста околна среда и променен градски облик.

Обща стойност на проекта: 1 724 239,83 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ /БФП/, от които 1 465 603,85 лева (85 %) от средства на Европейския съюз – ЕФРР и 258 635,98 лева (15%) Национално финансиране от бюджета на Република България.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Весела Лечева в Дебелец: „Всеки глас, който не е за БСП, е в помощ на ГЕРБ“

„Докато Бойко Борисов се снимаше и се целуваше със западни политици, всички големи инфраструктурни проекти ни заобиколиха. Трети път обещава,…

Затвори