Share

Отчетоха успешен край на водния проект

петък, 29 Ное., 2013, 20:05ч.


Copy of IMG_2152

На пресконференция днес бе официално обявен края на строителните дейности по Водния проект на Община Велико Търново. Участници в срещата бяха: г-жа Снежана Данева-Иванова – заместник кмет,  инж. Динко Кечев – ръководител проект и Директор  дирекция „СУТ”, Мариела Цонева – Директор на дирекция „Общинско развитие” в  Община Велико Търново, инж. Иван Мирински – Изпълнителен директор на „Еврохидросистеми” АД, Изпълнител на СМР, Иван Попов – Управител на „Ню Дайрекшънс” ООД, Изпълнител на строителния надзор, Атанас Паскалев – Управител на „Аквапартньор” ООД, Проектант, представители на техническия екип.

„Реконструкцията на ВиК мрежата ще гарантира добрата и качествена работа на тази инфраструктура през следващите 40 години. За жителите на град Велико Търново това означава и намаляване на разходите, тъй като се редуцират загубите по водопреносната мрежа.” – обясни заместник кмета на Община Велико Търново, г-жа Снежана Данева.

В рамките на проекта бе изградена 3.60 км нова канализационна мрежа и също толкова бе реконструирана. Новоизградената водоснабдителна мрежа възлиза на 4.50 км, а реконструираната – на 5.40 км.

Проектът е реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008. Общата му стойност след проведените тръжни процедури и извършените на 100% дейности възлиза на  33 919 453,73 лв., съфинансирани от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет на България. Лотовете в рамките на проекта бяха три: „ул. „Магистрална”- „Качица” – Южен пътен възел”, „Централна градска част”, „Старо военно училище”.

 

Основната цел на проекта е повишаване качеството, ефективността, ефикасността и екологичността на ВиК услугите в гр. Велико Търново.  В тази връзка са подобрени водоснабдителните и канализационните услуги за 62 000 жители на гр. Велико Търново; увеличен е обема на отпадъчните води, отведени към ГПСОВ с 1 780 000 куб.м. годишно; увеличен е обема на отпадъчните води, подложени на пречистване с 15%; намалени са загубите на вода от 70% на 20% за реконструираната мрежа, в резултат на намаляване на течовете в размер на 665 000 куб. м. годишно; подобрена е непрекъснатостта на услугата в района на проекта чрез намаляване на честота и продължителност на прекъсванията; подобрено е качеството на питейната вода в района на проекта в резултат на намалените аварии.

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Криминалисти търсят съдейстието на гражданите

Във връзка с извършено криминално престъпление на територията на В. Търново, местните криминалисти издирват лицето от фоторобота. Търсеният мъж е…

Затвори