Share

Официално обявиха завършения Воден проект

четвъртък, 12 Дек., 2013, 17:33ч.


Veliko_Tarnovo_3

С официално събитие днес бе отбелязано успешното завършване на Водния проект на Община Велико Търново. В присъствието на инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново, Добромир Симидчиев – зам.-министър на Регионалното развитие, Цветан Енчев, началник на кабинета на Министъра на Околната среда и водите Искра Михайлова и инж. Георги Рачев – областен управител на Велико Търново, официално бе прерязана лентата на най-мащабния като инвестиции ВиК проект в страната.

Сред официалните лица на церемонията бяха и Маринела Цонева – Директор на дирекция „Общинско развитие” в  Община Велико Търново, Пейчо Пейчев – представител на „Еврохидросистеми” АД и други. Специален поздравителен адрес изпрати и премиерът Пламен Орешарски.

„Реконструкцията на ВиК мрежата ще гарантира добрата и качествена работа на тази инфраструктура през следващите 40 години. За жителите на град Велико Търново това означава редуциране на загубите по водопреносната мрежа”, обясни кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов.

В рамките на проекта бе изградена 3.60 км нова канализационна мрежа и също толкова бе реконструирана. Новоизградената водоснабдителна мрежа възлиза на 4.50 км, а реконструираната – на 5.40 км.

Veliko_Tarnovo_4

Проектът е реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008. Общата му стойност възлиза след проведените тръжни процедури и извършените на 100% дейности възлиза на  33 919 453,73 лв., съфинансирани от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет на РБългария. Лотовете в рамките на проекта бяха три: „ул. „Магистрална”- „Качица” – Южен пътен възел”, „Централна градска част”, „Старо военно училище”.

Основната цел на проекта е повишаване качеството, ефективността, ефикасността и екологичността на ВиК услугите в гр. Велико Търново.  В тази връзка са подобрени водоснабдителните и канализационните услуги за 62 000 жители на гр. Велико Търново; увеличен е обема на отпадъчните води, отведени към ГПСОВ с 1 780 000 куб.м. годишно; увеличен е обема на отпадъчните води, подложени на пречистване с 15%; намалени са загубите на вода от 70% на 20% за реконструираната мрежа, в резултат на намаляване на течовете в размер на 665 000 куб. м. годишно; подобрена е непрекъснатостта на услугата в района на проекта чрез намаляване на честота и продължителност на прекъсванията; подобрено е качеството на питейната вода в района на проекта в резултат на намалените аварии.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Танцувай и се забавлявай в Mall Велико Търново

Art & Dance Center Un Beso предлага разнообразни курсове и занимания за Вашето дете – латино танци, класически балет, хип…

Затвори