Share

Общинските съветници в Г. Оряховица утвърдиха промените в училищната мрежа за предстоящата учебна година

четвъртък, 7 Сеп., 2017, 17:24ч.


DSC_8373

На извънредно заседание днес общинските съветници утвърдиха промените в училищната мрежа за учебната 2017/2018 г. в Община Горна Оряховица. За първи път през настоящата година приемът в 1 клас в основните и средни училища в Горна Оряховица се осъществи по изготвена и утвърдена от Кмета на общината система от правила за електронен прием. Очаква се броят на първолачетата за настоящата година да бъде 324. В Горна Оряховица броят им ще е 281, а в селищата на общината-47.В общообразователните училища се очаква в първия учебен ден да тръгнат 2 845 ученици, разпределени в 139 паралелки. По предложение, изготвено на база на решение на Общинския съвет, Министърът на образованието издаде заповед, публикувана в ДВ бр. 58, относно преобразуване чрез вливане на ПГСС „Боруш” с. Крушето и ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров” Горна Оряховица в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров”. В новообразуваното училище се очаква да се обучават 278 ученици в дневна форма. Така обобщените данни показват, че на 15 септември в общинските училища в община Горна Оряховица ще влязат 3 123 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 152 паралелки.

В държавните професионални гимназии се очакват 1 057 ученици, от които 946 в дневна форма на обучение. През новата учебна година има 3 нови специалности в държавните професионални гимназии. В ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” новата специалност е „Промишлена електроника” (дуално обучение), в ПГЛПИ „Атанас Буров” – специалност „Икономика и мениджмънт” и в ПТГ „Васил Левски” – специалност „Ремонт на летателни апарати”.

Маломерните и слети паралелки в общинските училища за настоящата учебна година се очаква да бъдат 26. Тревожен факт е, че в четири общински училища се очакват по-малко от 80 ученици. Това са ОУ „Елин Пелин” – Първомайци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Поликраище, ОУ „Отец Паисий” – Писарево и ОУ „Васил Левски” – Върбица. . За тези четири училища се налага задължително дофинансиране, което ще бъде осигурено от общинския бюджет.

В пет от общинските училища са разкрити групи за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6-годишни деца. Това са СУ „Вичо Грънчаров”, СУ „Георги Измирлиев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Паисий Хилендарски” и ОУ „Климент Охридски” – Драганово. Очакваните в тях деца към момента са 59. Общият брой на децата в общинските детски градини се очаква да бъде 1185. От тях 24 са в две яслени групи.

Всички посочени данни са към 15 август, затова е необходимо да се има предвид, че те подлежат на постоянни промени.

Във всички общински училища и детски градини в Общината са доставени безплатните учебници и учебни помагала, както и задължителната училищна документация. Две от основните училища в общината са средищни – във Върбица и Поликраище, където е осигурен транспорт за пътуващите ученици и са създадени условия за целодневно обучение. Непосредствено преди началото на учебните занятия ще бъде извършена проверка от РЗИ относно готовността на училищата за провеждане на нормален учебен процес.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Програма на “Свищовски лозници 2017”

П Р О Г Р А М А 22 септември / петък / „Празнично настроение през есента“   09.30 ч.,…

Затвори