Share

Община Свищов, в качеството си на бенефициент по ОПРЧР, кани на заключителна пресконференция

вторник, 29 Авг., 2017, 15:07ч.


svi

П о к а н а

Уважаеми дами и господа,

Община Свищов,
в качеството си на бенефициент по ОПРЧР, има удоволствието да Ви покани на
Заключителна пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0028-C001
„Качеството на живот –отговорност на всички!”,

в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0028-С001/17.09.2015г., финансиран по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот, Приоритетна ос  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На събитието ще бъдат представени постигнатите резултати
от предвидените по проекта дейности.

Събитието ще се проведе на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа,
В Хотел Иванофф на адрес,  гр. Свищов 5250  ул. „Петър Ангелов“ 15
Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител
на електронен адрес: evroproekti2014@gmail.com

Очакваме Вашето присъствие!

Проект № BG05M9OP001-2.002-0028-C001„Качеството на живот –отговорност на всички!” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
СУ „Георги Измирлиев” спечели проект за предотвратяване на насилието в училище

Проект на стойност 101 450 евро, насочен срещу предотвратяване на насилието в училище спечели СУ „Георги Измирлиев”. Горнооряховското учебно заведение…

Затвори