Share

Община Свищов сред първите 14 с подписани договори по програмата за морско дело и рибарство

сряда, 28 юни, 2017, 14:50ч.


IMG_2759

Заявление за изразяване на интерес на Община Свищов „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, което бе подадено през януари 2017г., получи 80 точки и беше включено в списъка на одобрените за финансиране предложения за финансиране по процедура № BG14MFOP001-4.001.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4-001-0015 се подписа на 27 юни и беше връчен на официална церемония в резиденция „Лозенец“ по време на Трето заседание на Комитета за наблюдение на програмата за морско дело и рибарство. Договорите бяха връчени от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и ръководител на УО на Програмата за морско дело и рибарство.

„Дунав-нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за Община Свищов“ е разработен по Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и сближаване“, Процедура „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“. Той е с продължителност 5 месеца и е на обща стойност: 47 525.75 лв. Партньори на община Свищов по проекта са : СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД; СДРУЖЕНИЕ “НАСЛУКА-СВИЩОВ” и Ж. Бориславова – представител на гражданския сектор

Основните дейности включени в проекта са:
1. Формиране и учредяване на публично-частно партньорство (МИРГ);
2. Популяризиране на подхода ВОМР (Водени от общностите местно развитие) и процеса на разработка на стратегията;
3. Обучение на екипа на МИРГ( Местни инициативни рибарски групи), в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;
4. Проучване и анализ на територията;
5. Съгласувателни процедури и дейности;
6. Ръководство, управление и администриране на проекта.

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
3000 литра бира и 4000 мезета очакват рокаджиите на Джулай Морнинг в Павликени

3000 литра бира и 4000 артикула мезета от скарата са подготвили организаторите на „Джулай Морнинг“ край Павликени. Очакват се поне…

Затвори