Share

Община Свищов разработи и подаде проектно предложение ”Нова възможност за младежка заетост” за осигуряване на заетост на безработни лица и младежи

четвъртък, 18 Апр., 2019, 16:54ч.


svi

Община Свищов продължава своята активна социална политика, насочена към идентифициране на възможности за осигуряване на заетост на безработни лица.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Младежка заетост“ общинската администрация разработи и подаде проектно предложение ”Нова възможност за младежка заетост” за осигуряване на заетост на безработни лица и младежи до 29 години с придобито висше образование.

С реализацията на този проект работодателят Община Свищов продължава да съдейства на безработни младежи да придобият професионален опит, чрез стажуване по специалността или нов шанс за заетост.

Процедурата е насочена към безработни младежи до 29 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов и притежаващи висше икономическо образование с професионална квалификация „Икономист“.

Община Свищов е заявила 5 работни места с трудова заетост от 6 месеца, като наетите лица ще получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната. През периода на заетост за да бъде успешна тяхната реализация, за всяко от наетите лица ще отговаря наставник, който ще обучава съответното лице и ще следи за неговото професионално и кариерно развитие.

 

Желаещите младежи да се включат в процедурата за подбор и да започнат работа в общинската администрация е необходимо да отговарят на следните условия:

Да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов;
Да са до 29 години към периода на кандидатстване;
Да не участват в никаква форма на заетост;
Да не участват в никакви форми на образование или обучение.
След приключване на процедурата за подбор, одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат трудов договор с Община Свищов като работодател.

 

Очакван резултат от изпълнение на проектните дейности е възможността младежите да усвоят знания, да придобият трудови навици и опит по придобитата специалност.

По този начин Агенция по заетостта и общинска администрация Свищов се стремят да улеснят прехода им от образование към успешна бъдеща професионална реализация на пазара на труда.

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автодиагностика във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Велико Търново става столица на културния туризъм (снимки)

За 16-та поредна година във Велико Търново бе открито най-голямото събитие в областта на културния туризъм у нас. ДКС „Васил…

Затвори