Share

Община Свищов организира конкурс на тема “Баба Марта”

сряда, 8 Февр., 2017, 13:46ч.


konkurs-baba-martaКОНКУРС 3А РИСУНКА, ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА И/ИЛИ МАРТЕНСКО ПАНО

Цели на конкурса:
Да се запознаят децата с традиционния български празник „Баба Марта” и със символиката на мартениците, за да им се предадат високо хуманните и универсални ценности на тази традиция, за да се създадат връзки между културите и да се отбележи първа пролет.
Тема на конкурса: „Баба Марта”
Условия на участие:
Всяка рисунка, пано или мартеница следва да бъде оригинална авторска творба. Форматът за рисунките е по избор: максимум 50хб0 см.
Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др.
Всеки участник може да представи само една творба.
Изпращане на творбите:
Крайният срок на изпращане на творбите е 23 февруари 2017 година в отдел ,,Образование” и/или Община Свищов – Анелия Димитрова – зам.кмет. На гърба на всяка рисунка, пано или мартеница задължително трябва да
бъдат изписани четливо:
•имената на детето;
•точният му адрес;
•възрастта му;
•координатите на училището и учителят;
•адрес за електронна поща и домашен телефон.
Категории и награди:
•Рисунки
– З- б години
– 7-11 години
– 12-15 години
•Пана
– З- б години
– 7-11 години
– 12-15 години
•Мартеница
– З- б години
– 7-11 години
– 12-15 години

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автодиагностика във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Свищов с проект за интеграция на ученици от малцинствата

Община Свищов сключи договор № BG05M2OP001-3.002-0215-С01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне…

Затвори