Share

Община Павликени и две испански общини предприемат мерки срещу безработицата

четвъртък, 5 Окт., 2017, 15:13ч.


bezrabotni

Община Павликени и испанските общини Мелиде и Ла Баня предприемат съвместни действия  срещу младежката безработица. Те са част от проекта „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“.

В общините Мелиде и Ла Баня, намиращи се в обаст Галисия, близо до Сантяго де Компостела, вече са  създадени успешни местни инициативи с фокус към осигуряването на трудова заетост на икономически неактивни лица, в т.ч. обезкуражени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Община Павликени ще изследва постигнатия опит и ще го приложи на българска територия. Изследването и анализа на успешните политики на пазара на труда в двете испански общини и възможностите за трансфер и прилагане на чуждестранния опит, добри практики и иновативни модели на въздействие върху неактивни и трайно безработни ще допринесе за успешното им включване и трайно реализиране на пазара на труда.

Предвижда се в Павликени да бъде създаден информационен център, в който да предлага информация и подкрепа на лица от целевите групи в общината, вкл. да се  организират информационни  в населените места от общината, като консултира и мотивира обезверените и демотивирани лица, организира практически семинари и курсове на различни теми, насочени към формиране на умения, даващи повече възможности за работа и др.

Информационен сайт ще подпомага търсещите работа. Той ще предоставя възможност на икономически неактивни лица да получат достъп до необходимата информация за пазара на труда, да се улесни достъпът им до пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Весела Лечева настоява за по-високи пожизнени премии за треньорите на олимпийски шампиони

Весела Лечева е сред вносителите за закон за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Народните представители от „БСП…

Затвори