Share

Община Лясковец с румънската Виделе си партнират по проект „Мрежа за зелени работни места”

четвъртък, 7 Дек., 2017, 15:11ч.


IMG_2590 IMG_2592 IMG_2594

В Община Лясковец днес бе направено представяне пред обществеността на проект „Мрежа за зелени работни места”. Лясковец от години е в приятелски взаимоотношения с румънския град Виделе, с който е и официално побратимен. Водещ партньор в общия им проект е Община Лясковец и той е насочен към насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България, като размера на приноса на ЕС е 1 219 573 евро, националното съфинасиране за двете общини е по 99 376 евро и собствен принос на общините – по 15 288 евро. Периодът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

За представянето в Лясковец дойдоха румънските партньори – заместник-кметът на Виделе Силвика Шербан, ръководителят на проекта Симона Видеа, координаторът Мирел Моаген и дългогодишният приятел и партньор на лясковската общинска администрация Тодор Ангел, който е председател на българското общество в окръг Телеорман. Откриването на пресконференцията направи д-р Мария Илчева – ръководител на проекта от наша страна. Тя посочи каква е основната цел на проекта, а именно – да се разширят възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България. Други важни дейности по проекта ще бъдат: развитие на трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие; разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна платформа за зелени работни места в селските райони; доставка и инсталиране 4 инфо-киоски, поставени на обществени места в двете общини – Община Лясковец и Община Виделе; организиране на съвместни обучителни програми и курсове за подобряване на мобилността в селските райони; организиране на езикови курсове за повишаване на мобилността на работната сила; организиране на съвместни трансгранични базари (трудови борси) за насърчаване на идеи; възможности и добри практики за създаване на заетост в трансграничния регион; организиране на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория” за предприемачи от трансграничния регион.

Основни целеви групи са жители на селските райони, малки и средни предприятия в сферата на екотуризма и органичното земеделие, нестопански организации и асоциации от трансграничния регион. Очаква се 250 участници да се включат в 6 професионални обучения за зелени работни места и мобилност, 500 участници в специализирани езикови курсове за изучаване на румънски от страна на лясковчани и на български за жителите на Виделе, 160 участници в съвместни трансгранични базари (трудови борси) и 100 участници в пет издания на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория”. Специално внимание в проекта е отделено на информационните кампании и популяризирането на добри практики, за да може повече граждани да получат информация за зелените възможностите за заетост в селските райони на трансграничния регион. За целта се предвижда да бъде реконструирана и напълно оборудвана сградата на бившия Младежки дом в Лясковец, където се предвижда създаването на трансграничния бизнес инкубатор. Сградата в момента е доста амортизирана, като се предвижда тя да се превърне в съвременна сграда за обществено обслужване с внедряване на много иновации по време на строителството – вентилируема керамична фасада и облицовка от композитни панели, енергоефективна отоплителна инсталация, функционално обособяване на нови пространства – административна, обществена и обслужваща зона.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
ДГ „Първи юни“ (ГО) единствена в България отличена със „Сертификат за качество“ за европейски проект

ДГ „Първи юни“ в Горна Оряховица е единствената предучилищна институция в България отличена със „Сертификат за качество“ на годишната валоризационна…

Затвори