Share

Община Лясковец продължава да предоставя топъл обяд за бедните и през следващата година

четвъртък, 7 Дек., 2017, 16:41ч.


топъл обяд

Община Лясковец подписа анекс с Агенцията за социално подпомагане, с който за още една година е удължен срока по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Лясковец“. Дейностите по проекта се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Стойността на един храноден за едно лице се запазва на 2.50 лв. Общата стойност на проекта след подписване на анекса възлиза на 77 638.44, в т.ч. 70 580.40 лв. за закупуване на хранителни продукти, 3 529.02 лв. за режийни разходи и за 3 529.02 лв. за съпътстващи мерки. Капацитетът на обществената трапезария остава непроменен и е 44 лица. Проектът ще продължи да се реализира на територията на Лясковец и съставните на общината села – Джулюница, Козаревец, Мерданя, Добри дял и Драгижево. За всеки един бенефициент е осигурено меню, състоящо се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт/плод.

В рамките на изпълнението на операцията, екип от социални работници ежемесечно продължава да предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, изразени в здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по Европейския социален фонд, консултации за ползването на административни общински услуги, за управлението на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и други, както и различни форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. Непроменен остава и обхвата на лицата, които могат да се възползват от социалната услуга – най-бедните и нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомаган по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудовата дейност.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Община Лясковец с румънската Виделе си партнират по проект „Мрежа за зелени работни места”

В Община Лясковец днес бе направено представяне пред обществеността на проект „Мрежа за зелени работни места”. Лясковец от години е…

Затвори