Share

Община Лясковец организира обществено обсъждане

петък, 4 Авг., 2017, 08:37ч.


лице за сайт

Община Лясковец уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Лясковец с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Лясковец ще се проведе на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „ОУП на Община Лясковец“ е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Срещата ще се проведе на 23.08.2017г. (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1, гр. Лясковец 5140,  пл. „Възраждане“ № 1.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Лясковец и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, ет. 2; в РИОСВ-Велико Търново – гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски” № 68, както и на интернет страницата на възложителя: http://www.lyaskovets.net.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец: всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на Община Лясковец, гр. Лясковец 5140,  пл. „Възраждане“ № 1, с писма на адрес: гр. Лясковец 5140,  пл. „Възраждане“ № 1; в РИОСВ-Велико Търново или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец, Телефон/Факс/Е-mail: тел.: 0619 22055, факс: 0619 22045; е-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Стартира седмото издание на НФФ „Фолклорен извор” в с. Царевец

За седми пореден път в китното село Царевец отвори врати Националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“. Хиляди участници и любители на…

Затвори