Share

Община Лясковец бе домакин на Регионална кръгла маса

четвъртък, 23 Ное., 2017, 13:09ч.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Споделяне на добри практики при предоставяне на социални услуги в домашна среда” бе темата на Регионална кръгла маса, която се проведе в Лясковец. Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, на 22 ноември 2017 г. в хотелски комплекс „Лесопарка” в Лясковец се събраха гости и домакини за провеждането на  Регионална кръгла маса, имаща за цел да се споделят добри практики при предоставяне на почасовите социални услуги в домашна среда.

Екипът за управление на проекта бе изпратил покани до всички общини на територията на област Велико Търново, изпълнявали проекти по процедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” за участие във форума. С присъствието си кръглата маса уважиха представители на общините Горна Оряховица, Велико Търново, Свищов, Стражица и Павликени, както и гости от Дирекция „Бюро по труда” гр. Горна Оряховица, Дневен център за стари хора, експерти от Община Лясковец, изпълнители на почасовите социални услуги и потребители на проекта.

Откриването на Регионалната кръгла маса направиха заместник-кметът на община Лясковец инж. Росица Господинова и д-р Мария Илчева – консултант европроекти и интеграция при Община Лясковец, като приветстваха участниците в форума. Ръководителят на проекта Ваня Табакова поднесе презентация на самия проект, като акцентира върху заложените и изпълнени дейности на проекта, основната му цел, периода за реализацията му и постигнатите крайни резултати. В хода на кръглата маса активно участие взеха изпълнители и потребители на проекта, които поставиха своята положителна оценка от качеството на предоставените почасови услуги. Те депозираха своето желание да продължат да работят и в бъдещи такива социални проекти.

В последвалите дискусии и обсъждания активно се включиха и представители от поканените общини, които споделиха опит и добри практики в предоставяне на социалните услуги на уязвимите и нуждаещи лица в домашна среда. Най-важно бе обсъждането работата по ПМС №137/05.07.2017 г., за осигуряване подкрепа на общините за устойчивост на предоставените социални услуги след приключване на проекта.  Обсъдено беше и националното финансиране за продължение на почасовите услуги до 31.12.2017 година. В тази връзка общините, чийто проекти приключват по процедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” сключват споразумения за продължаване на услугите с Агенцията за социално подпомагане.

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Прокурорската колегия на ВСС назначи Таня Недкова за зам.-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура

С единодушно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Таня Недкова е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител…

Затвори