Share

Набират работници за бране на малини в Португалия

сряда, 6 Дек., 2017, 14:42ч.


960-540-malini

Обява на Бюро по труда – Велико Търново

Позиция: Селскостопански работник – бране на малини
Месторабота: Португалия, област Алгарве /Олхайо, Фаро, Тавира/

Португалската фермерска организация Мадре Фрута /Madre Fruta/ набира сезонни селскостопански работници за бране на меки плодове, предимно малини, за няколко от включените в организацията работодатели – Хубел Агрикола /Hubel Agrícola/, Джи Би Ай груп /JBI Group/ и Агривабе /Agrivabe/.
Българските работници ще бъдат разпределени в пет ферми, собственост на тези работодатели: Нувем Маравия /Nuvem Maravilha/, Фазенда Нова /Fazenda Nova/, Моита Редонда /Moita Redonda/, Кампина /Campina/ и Агривабе /Agrivabe.
Мадре фрута е организация, която обединява над 37 фермери в южна Португалия, организира набирането на работници за тези ферми и отговаря за пакетирането, опаковането и търговията с готовата продукция. Мадре фрута е един от най-големите работодатели в регион Алграве, като броят на постоянните работници във всички ферми, включени в организацията, надвишава 682, а по време на пиковия сезон броят на наетите за сезонна заетост работници достига 3090. Над 90% от произведената от фермерите продукция е за износ, поради което във фермите, част от организация Мадре фрута, се държи изключително много на качеството на набраната продукция и хигиената по време на работа.
Основни отговорности / Задачи:
Бране на малини

Изисквания:
Възраст между 18 и 50 години.
Физическа пригодност и издръжливост.
Чисто свидетелство за съдимост.
Образование: минимум завършен 8 клас /основно образование/.
Професионален опит: с предимство са кандидатите, които имат опит в бране на меки плодове. Допустими са и кандидати с опит в селскостопанска работа в оранжерии.
Езикови умения: владеенето на английски, португалски или испански език е предимство, но не е задължително условие.
Срок на заетостта: сезонна заетост за период от 2-3 месеца.

Компанията предлага:
Договор за приблизителен период от 2-3 месеца, започващ през м. февруари/март и продължаващ до м. май/юни.
Работниците ще бъдат наети с пробен период от 15 дни, през който период те ще преминат и кратко обучение. За да останат на работа, работниците трябва да успяват да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктивността им /набиране на мин. 4 кг. продукция на час/, както и да спазват установените норми на поведение. Ако работникът не постига тези цели, трудовият му договор ще бъде прекратен и работникът ще трябва да се завърне в България, заплащайки сам пътните си разходи.
Работниците, които останат до края на договора си, могат да бъдат поканени да продължат заетостта си в други ферми в Алентейо за периода от юни до октомври/ноември.

Заплащане:
Основно месечно заплащане (40-часова работна седмица, 5 работни дни):
– 557 евро базова месечна заплата +
46.42 евро (50% от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) = 603.42 евро бруто /537,04 евро нето/.
Месечна заплата при отработени допълнителни часове (48-часова работна седмица, 6 работни дни в седмицата):
– 557 евро базова месечна заплата +
– 46.42 евро (1/12 част от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) +
– 100 до 200 евро (допълнителни часов)+
– 0 до 250 евро (бонуси за продуктивност) = 703,42 to 1.053,42 евро бруто /586,62 до 801,60 евро нето/.

Важно: Оставащите 50% от заплащането за отпуски и коледни празници ще бъдат изплатени при приключване на договора, пропорционално на броя отработени месеци. Това означава допълнително изплатени 46.42 евро при приключване на договора.

Работни часове: Компанията има процедура за компесаторно време в съответствие с нуждите на производството. Работи се през цялата седмица, с един или два почивни дни на ротативен принцип. Работният ден започва в 7,30 ч. сутринта и в зависимост от готовата продукция е възможно в някои дни да се работят извънредни часове.
Други бонуси: осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 2 евро на ден. Мъже и жени се настаняват в отделни спални помещения. Осигурено от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия – цената на билета се удържа при първото изплащане на заплата.

Важна допълнителна информация:
(1) На работниците ще бъде осигурена приготвена храна-обяд и вечеря или в някои ферми, в които не се приготвя храна, за всеки отработен ден ще се заплащат средства за храна в размер на 4.52 евро;
(2) Изискуемите данъчно-осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения варират в съответствие със стойността на заплащането. Минималната удръжка е 11% за социални осигуровки /постоянна месечна такса/. Дънъчната удръжка варира м/у 0% и 25% в зависимост от полученото възнаграждение. Ако работникът не е регистриран в португалските финансови служби като пребиваващ в Португалия, данъчното облагане и социалните осигуовки ще са в размер на 36% върху полученото месечно трудово възнаграждение.
(3) При заминаването си за Португалия работникът трябва да разполага със средства за първоначална издръжка до получаване на първо заплащане, както и в случай на спешна нужда от преждевременно завръщане в България, в размер на приблизително 250 евро.
(4) Работодателят не осигурява авансово заплащане.
(5) Месечното заплащане се превежда по разплащателните сметки на работниците в последния ден на месеца.

Начин за кандидатстване и подбор: Записване в Дирекция „Бюро по труда”, чрез попълване на апликационна форма.
Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на м. Януари 2018.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
СУ “Н. Катранов” (Свищов) получи 6 награди на Национална церемония за връчване на eTwinning NQL 2017

В София се проведе Национална церемония за връчване на eTwinning NQL 2017, на която бяха наградени учителите, получили eTwinning Национален…

Затвори