Share

МРРБ одобри проектно предложение за обновяване на обекти от инфраструктурата в Свищов

сряда, 16 Ное., 2016, 15:37ч.


svi

Община Свищов получава 100 % безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP001-1.036-0003 „Обновяване на обекти на образованието  в Община  Свищов“. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие.

Обща стойност на проекта 2 421 240,23      лева и продължителност 24 месеца.

Инвестиционният проект и насочен към обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.

Предвидени са интервенции за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила.

Ще бъдат изпълнени следните мерки:

За ЦДГ „Радост“ – нов пътнически асансьор, нови метални евакуационни стълбища по късите страни на сградата, в помещението котелното, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.
За ЦДГ №1 „Васил Левски“ – топлоизолация на стени и покрив, подмяна на осветление, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.
За ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила са предвидени: подмяна на прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на стени, поставяне на котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и др. дейности.

С цялостната реализация на проекта пряко ще се допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на жителите в зоната, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището.

С изпълнението на заложените мерки ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение на близо 400 деца посещаващи включените детски заведения и по-добри условия за работа на над 40 учители.

Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, което ще осигури равен достъп до образование и интеграция на населението от общината, включително на групи с влошен социален статус.

Предоставянето на съвременни условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Община Свищов и АПИ съвместно обезопасяват критични пътни участъци за предстоящия сезон

От 1 ноември се въвежда зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. С цел подобряване на пътна безопасност в страната се монтират…

Затвори